Thứ năm, ngày 23/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2014 (biểu mẫu 21) (09/10/2014 5:48:00 PM)
TT  
 
Nội dung
 
 
Khóa học/
Năm
tốt nghiệp
Số
sinh viên nhập học
Số
sinh viên
tốt nghiệp
Phân loại tốt nghiệp(%)
Loại
xuất
sắc
Loại giỏi Loại
khá
I Đại học chính quy            
1 Quản trị kinh doanh 1/2011 68 63 0 4,76 38,10
    2/2012 65 50 0 2 12
    3/2013 62 51 0 0 21,57
    4/2014 45 20 0 5 30
2 Kinh tế phát triển 1/2011 65 62 0 4,84 43,55
    1/2012 96 95 0 0 8,42
3 Tài chính ngân hàng 1/2011 74 65 0 1,54 27,69
    2/2012 65 54 0 3,70 29,63
    3/2013 86 77 0 0 25,97
    4/2014 56 36 0 2,78 16,67
4 Sư phạm Toán 1/2011 38 37 0 2,70 35,14
5 Sư phạm GD tiểu học 1/2011 38 36 0 13,89 80,56
6 QTKD du lịch và dịch vụ 2/2012 56 49 0 0 12,24
7 Điện kỹ thuật
(tên mới Kỹ thuật điện, điện tử)
1/2012 48 36 0 0 36,11
8 Công nghệ thông tin 2/2013 61 43 0 0 18,60
9 Kinh tế xây dựng 2/2013 69 42 0 0 21
    3/2014 64 39 0 0 38,46
10 Kế toán 4/2014 67 35 0 5,71 20
II Cao đẳng chính quy            
1 Kế toán 5/2014 91 30 0 0 16,67
2 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 5/2014 41 3 0 0 33,33
can i take omeprazole before surgery can i take omeprazole before surgery can i take omeprazole before surgery