Thứ năm, ngày 23/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

Công khai cơ sở vật chất của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm học 2014 - 2015 (biểu mẫu 22) (09/10/2014 5:49:36 PM)
STT Nội dung Đơn vịtính Số lượng
I Diện tích đất đai ha 3,73
II Diện tích sàn xây dựng    
1 Giảng đ­ường    
  Số phòng phòng 24
  Tổng diện tích m2 3156
2 Phòng học máy tính    
  Số phòng phòng 03
  Tổng diện tích m2 330
3 Phòng học ngoại ngữ    
  Số phòng phòng  
  Tổng diện tích m2  
4 Thư­ viện m2 265
5 Phòng thí nghiệm    
  Số phòng  phòng  
  Tổng diện tích m2  
6 Xư­ởng thực tập, thực hành    
  Số phòng  phòng  
  Tổng diện tích m2  
7 Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý    
  Số phòng phòng 66
  Tổng diện tích m2 3543
8 Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo m2 188
9 Diện tích khác:    
  Diện tích hội trường m2 900
  Diện tích nhà văn hóa       m2  
  Diện tích nhà thi đấu đa năng  m2  
  Diện tích bể bơi m2  
  Diện tích sân vận động m2 800
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge