Thứ năm, ngày 23/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016 (biểu mẫu 22) (11/01/2017 10:57:20 AM)
STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng
I Diện tích đất đai  ha 3,73
II Diện tích sàn xây dựng     
1 Giảng đường    
  Số phòng phòng 24
  Tổng diện tích m2 3156
2 Phòng học máy tính    
  Số phòng  phòng 3
  Tổng diện tích m2 330
3 Phòng học ngoại ngữ    
  Số phòng  phòng  
  Tổng diện tích m2  
4 Thư viện m2 265
5 Phòng thí nghiệm    
  Số phòng   phòng  
  Tổng diện tích m2  
6 Xưởng thực tập, thực hành     
  Số phòng   phòng  
  Tổng diện tích m2  
7 Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý    
  Số phòng phòng  66
  Tổng diện tích m2 3543
8 Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo m2 188
9 Diện tích khác:    
  Diện tích hội trường m2 900
  Diện tích nhà văn hóa        m2  
  Diện tích nhà thi đấu đa năng   m2  
  Diện tích bể bơi  m2  
  Diện tích sân vận động  m2 800