Thứ năm, ngày 23/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

Công khai đội ngũ cán bộ giảng viên cơ hữu của Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum năm học 2013-2014 (biểu mẫu 23) (07/12/2013 6:15:43 PM)
S
T
T
Nội dung Tổng số  
Giáo sư Phó Giáo sư TSKH, tiến sỹ Thạc sĩ Cử nhân khác
  1 2
(3+4+5+6+7+8)
3 4 5 6 7 8
  Tổng số 55     1 18 36  
1 Tổ Kinh tế & QTKD 19     1 8 10  
Kinh tế cơ bản 4       1 3  
QTKD 6     1 2 3  
Tiếng Anh 4       2 2  
VH, Luật, Triết học MLN 5       3 2  
2 Tổ Kế toán –Kiểm toán 17       4 13  
Tài chính, Ngân hàng 8         8  
Kế toán, Kiểm toán 6       2 4  
Sư phạm toán 3       2 1  
3 Tổ Công nghệ - Kỹ thuật 19       6 13  
Công nghệ Sinh học, thực phẩm 7       3 4  
Kỹ thuật Xây dựng, KTXD 5       1 4  
CNTT 3       1 2  
Thú y, Kinh tế nông nghiệp 2       1 1  
GD Thể chất 2         2  
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
imitrex 25mg internetsellout.com ciprofloxacin 250mg
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
free discount prescription cards evans.com.mx cialis 2015 coupon
Các tin đưa trước:
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015 - 2016 (biểu mẫu 23) (11/01/2017)
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm học 2015 - 2016 (biểu mẫu 23) (18/11/2015)
Danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Mẫu báo cáo kèm theo Công văn số: 5660/BGDĐT-GDĐH ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) (04/11/2014)
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm học 2014 - 2015 (biểu mẫu 23) (09/10/2014)

Các tin đưa tiếp theo:
Công khai đội ngũ cán bộ giảng viên cơ hữu của Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum năm học 2012-2013 (biểu mẫu 23) (11/01/2013)