Thứ năm, ngày 23/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm học 2015 - 2016 (biểu mẫu 23) (18/11/2015 2:03:47 PM)

                                                                         Đơn vị tính: Người

S
T
T
Nội dung Tổng số  
Giáo sư Phó Giáo sư TSKH, tiến sỹ Thạc sĩ Cử nhân khác
  1 2
(5+6+7+8)
3 4 5 6 7 8
  Tổng số 60   1 1 38 21  
1 Khoa  Kinh tế 29     0 21 7  
2 Khoa Công nghệ - Kỹ thuật 17       9 8  
3 Khoa Sư phạm & Dự bị đại học 14       8 6  
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
gabapentin 300mg blog.ruleof3.ae keflex
viagra coupon click free discount prescription card
can i take omeprazole before surgery canitake.net can i take omeprazole before surgery