Thứ hai, ngày 18/12/2017
CƠ SỞ VẬT CHẤT
CƠ SỞ VẬT CHẤT
KHU GIẢNG ĐƯỜNG

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum có 4 khu giảng đường gồm 24 phòng học được trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại hỗ trợ giảng dạy và học tập.

 

Khu giảng đường A

 

Khu giảng đường B

 

Khu giảng đường C

 Giờ học trên giảng đườngBuổi báo cáo chuyên đề trên giảng đường

 abortion pill services farsettiarte.it having an abortion