Thứ hai, ngày 18/12/2017
CƠ SỞ VẬT CHẤT
CƠ SỞ VẬT CHẤT
KHU HÀNH CHÍNH
Khu Hành chính là nơi làm việc của Ban Giám đốc và tất cả các Phòng, Khoa tạo thuận lợi cho sinh viên và phụ huynh khi đến liên hệ công tác. Khu hành chính được trang bị đầy đủ các thiết bị văn phòng phù hợp với phong cách quản lý hành chính hiện đại.

 

Phòng Đào tạo

 

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

 

Phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác quốc tếTổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dụcTổ Quan hệ doanh nghiệp

 

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

 

Khoa Kế toán - Kiểm toán

 

Khoa Sư phạm và Dự bị đại học

 

Khoa Công nghệ - Kỹ thuật

 

Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thônHội trường