Thứ ba, ngày 21/11/2017
THÔNG TIN VỀ CỰU SINH VIÊN
Việc làm của sinh viên sau khi ra trường là mối quan tâm lớn của các trường đại học. Những thông tin mà các bạn cựu sinh viên cung cấp sẽ giúp nhà trường biết được uy tín về chất lượng đào tạo của nhà trường cũng như thị trường lao động của các vùng miền hiện nay. Từ đó Phân hiệu sẽ xây dựng các đề án mở ngành phù hợp với nhu cầu của thị trường.
Họ và tên:  
Lớp, Khóa:
Email:  
 
Điện thoại liên hệ:
Địa chỉ liên hệ:
Công việc: Đã có/ Chưa có:
Vị trí công tác hiện nay:
Mã an toàn