Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tổ chức Lễ ký cam kết đảm bảo chất lượng giữa Ban Giám đốc và các bộ phận năm học 2013-2014 (17/02/2014 10:35:54 PM)
Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục luôn được Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm từng bước xây dựng Phân hiệu trở thành một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao kết quả nghiên cứu có uy tín, đạt chuẩn và ngang tầm với các trường đại học khu vực Tây Nguyên và trong cả nước.

Thực hiện Kế hoạch số 9467/KH-ĐHĐN ngày 28/12/2012 của Đại học Đà Nẵng triển khai Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy ĐHĐN về phát triển hoạt động đảm bảo chất lượng tại ĐHĐN giai đoạn 2013-2015, nhằm hướng tới mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo gắn với hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học trên cơ sở đảm bảo tất cả các đơn vị, cá nhân trong Phân hiệu thực thi nhiệm vụ đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy trình, tiến độ theo kế hoạch, sáng ngày 17 tháng 02 năm 2014, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đã tổ chức Lễ ký cam kết đảm bảo chất lượng giữa Ban Giám đốc và các bộ phận năm học 2013 - 2014.Lễ ký cam kết đảm bảo chất lượng giữa Ban Giám đốc và các bộ phận năm học 2013-2014


Tham dự Lễ ký cam kết đảm bảo chất lượng có TS. Đặng Văn Mỹ, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Phụ trách Phân hiệu; TS. Nguyễn Phi Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Phân hiệu; Lãnh đạo các bộ phận trong nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và đại diện sinh viên Phân hiệu.

 

TS. Đặng Văn Mỹ, Phó Giám đốc Phụ trách Phân hiệu phát biểu khai mạc Lễ ký cam kết đảm bảo chất lượng

 
Phát biểu khai mạc Lễ ký cam kết đảm bảo chất lượng, TS. Đặng Văn Mỹ, Phó Giám đốc Phụ trách Phân hiệu thông qua nội dung cam kết đảm bảo chất lượng giáo dục của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum với Đại học Đà Nẵng, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như điều chỉnh chương trình đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, cải tiến hệ thống quản lý; tăng số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cơ hữu; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ giảng dạy học tập; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh – sinh viên; thực hiện kiểm định chất lượng và năng lực của người học sau khi tốt nghiệp… Đây cũng chính là cam kết của Phân hiệu với xã hội và cộng đồng về chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

 

ThS. Trương Vũ Bình, Trưởng phòng Đào tạo, trình bày cam kết đảm bảo chất lượng của phòng Đào tạo


Tại buổi Lễ, đại diện các bộ phận của Phân hiệu đã trình bày cam kết đảm bảo chất lượng giáo dục với Ban Giám đốc và tiến hành ký cam kết đảm bảo chất lượng của đơn vị mình trong năm học 2013 - 2014.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, ký cam kết đảm bảo chất lượng của phòng Hành chính - Tổng hợp với Ban Giám đốcThS. Trương Vũ Bình, Trưởng phòng Đào tạo, ký cam kết đảm bảo chất lượng của phòng Đào tạo với Ban Giám đốc


 

ThS. Đàm Hùng Phi, Trưởng phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, ký cam kết đảm bảo chất lượng của phòng Công tác Học sinh - Sinh viên với Ban Giám đốc
ThS. Hoàng Văn Hải, Phó trưởng phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác quốc tế, ký cam kết đảm bảo chất lượng của phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác quốc tế với Ban Giám đốcThS. Nguyễn Tố Như, Tổ trưởng tổ Kinh tế - Quản trị kinh doanh, ký cam kết đảm bảo chất lượng của tổ Kinh tế - Quản trị kinh doanh với Ban Giám đốc ThS. Phạm Thị Ngọc Ly, Tổ trưởng tổ Kế toán - Kiểm toán, ký cam kết đảm bảo chất lượng của tổ Kế toán - Kiểm toán với Ban Giám đốc

 

ThS. Phạm Kiên, đại diện tổ Công nghệ - Kỹ thuật, ký cam kết đảm bảo chất lượng của tổ Công nghệ - Kỹ thuật với Ban Giám đốc

 

Cô Bùi Thị Khánh Ly, đại diện tổ Tài vụ, ký cam kết đảm bảo chất lượng của tổ Tài vụ với Ban Giám đốc

 

Cô Đỗ Thị Thanh Phượng, đại diện tổ Thư viện, ký cam kết đảm bảo chất lượng của tổ Thư viện với Ban Giám đốc

Buổi Lễ ký cam kết đảm bảo chất diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện sự quyết tâm của toàn thể thầy và trò Phân hiệu, hứa hẹn mang lại những thành quả tốt đẹp trong năm học 2013 – 2014.


 

Tin & ảnh: Tổ Truyền thông

doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge