Thứ hai, ngày 20/11/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 25,162,988
   Hiện tại: 17245

ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI

Đổi mới công tác quản lý nhân sự và cơ sở vật chất
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
coupon for prescriptions blog.alpacanation.com viagra coupons 2016
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
xeloda kanser open xeloda kanser
coupon for cialis myvisajobs.com cialis coupon
1. Xây dựng phần mềm quản lý sử dụng trang thiết bị trong phân hiệu.

2. Ban hành quy chế nghỉ phép trong Phân hiệu.

3. Xây dựng chính sách bồi dưỡng nhân sự trực vào buổi tối và các ngày nghĩ.

4. Lắp camara ở cổng ra vào, thư viện và phòng máy
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
gabapentin 300mg sildenafil citrate pill keflex
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
can i take omeprazole before surgery canitake.net can i take omeprazole before surgery
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Phòng Hành chính - Tổng hợp
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
xeloda kanser open xeloda kanser
coupon for cialis myvisajobs.com cialis coupon
(alangtho1985@gmail.com
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
gabapentin 300mg blog.ruleof3.ae keflex
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
abortion pill abortion pill abortion pill
nootropil 1200 nootropil 800 g nootropil review
coupons website abortion free discount codes
)