Thứ bảy, ngày 18/11/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 25,079,269
   Hiện tại: 24938

ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI

Đổi mới công tác quản lý KTX
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
free discount prescription cards evans.com.mx cialis 2015 coupon
1. Trang bị bình cứu hỏa Ký túc xá.

2. Xét miễn, giảm lệ phí KTX cho một số sinh viên DTTS có hoàn cảnh khó khăn.

3. Chuyển phòng nấu ăn chung tầng 1 thành phòng ở, chuyển phòng 106 thành phòng khách hoặc phòng ở SV.

4. Đề xuất khen thưởng sinh viên KTX có thành tích đóng góp cho hoạt động KTX.

5. Vào cuối mỗi tháng BQLKTX gửi email cho GVCN danh sách SV vi phạm nội quy KTX.
coupon for prescriptions blog.alpacanation.com viagra coupons 2016
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
KS. Quách Xuân Quỳnh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
nexium control ireland come2belgrade.com nexium control reviews
coupon for cialis myvisajobs.com cialis coupon
(quachxuanquynh04@gmail.com
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
ramipril hoste ilkpirlantam.com ramipril hexal 5 mg tabletten
coupon for cialis myvisajobs.com cialis coupon
nootropil 1200 nootropil 800 mg nootropil review
)