Thứ bảy, ngày 18/11/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 25,079,484
   Hiện tại: 25090

ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI

Một số đề xuất đổi mới nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức và nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy
cialis 20 mg dosage cialis for diabetics blood sugar levels
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge

1/ Nâng cao năng lực và kiện toàn Trung tâm NN và tin học của Phân hiệu, phấn đấu đến hết năm 2015 trở thành địa chỉ đào tạo Ngoại ngữ chất lượng cao của Khu vực Bắc Tây Nguyên.

2/ Kiện toàn Hồ sơ xin Thành lập: Trung tâm đào tạo bồi dưỡng và nghiên cứu chuyển giao

3/ Thành lập các nhóm nghiên cứu giảng dạy:

- Nhóm nghiên cứu về quản trị kinh doanh

- Nhóm nghiên cứu về kế toán và kiểm toán

- Nhóm nghiên cứu về nông nghiệp và sinh học

4/ Nâng cao kiến thức thực nghiệm và kỹ năng thực hiện công việc trong từng học phần giảng dạy của giảng viên cho sinh viên các chuyên ngành.

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
imitrex 25mg internetsellout.com ciprofloxacin 250mg
nootropil 1200 nootropil 800 g nootropil review
TS. Đặng Văn Mỹ
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
nootropil 1200 nootropil 800 g nootropil review
late term abortion pill clinics how do abortion pill work different types of abortion pill
(dvanmy@gmail.com
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
where can i buy abortion pills when is it too late to have an abortion how much is an abortion
coupon for cialis myvisajobs.com cialis coupon
nootropil 1200 nootropil 800 g nootropil review
late term abortion pill clinics information about abortion pill different types of abortion pill
)