Thứ bảy, ngày 16/12/2017                               Tuyển sinh     Sinh viên     Cựu sinh viên     Thư viện số     Xem điểm     Tài liệu nghiên cứu Ba công khai    

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

Chọn đơn vị:

 • PGS.TS. Đặng Văn Mỹ

  • Chức vụ: Giám đốc Phân hiệu
  • Đơn vị: Ban Giám đốc
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, Thành phố Kon Tum
 

 • ThS. Nguyễn Ngọc Hùng

  • Chức vụ: Trưởng phòng
  • Đơn vị: Phòng Hành Chính - Tổng Hợp
  • Địa chỉ liên hệ: 213 Trần Phú Kon Tum
 

 

 • ThS. HOÀNG VĂN HẢI

  • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  • Đơn vị: Phòng Khoa học, SĐH và HTQT
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
 

 • ThS. Nguyễn Việt Tuấn

  • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  • Đơn vị: Phòng Đào tạo
  • Địa chỉ liên hệ: 704- Phan Đình Phùng - TP Kon Tum
 

 • KS. Nguyễn Thành Ba

  • Chức vụ: Tổ trưởng
  • Đơn vị: Tổ ĐBCLGD và Khảo thí
  • Địa chỉ liên hệ: Tổ ĐBCL&KT - Phân hiệu ĐHĐN Kon Tum, 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
 

 • Bùi Thị Bé

  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Đơn vị: Phòng Đào tạo
  • Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
 

 • CN. Huỳnh Thị Ánh Bình

  • Chức vụ: Kế toán viên
  • Đơn vị: Tổ Tài vụ
  • Địa chỉ liên hệ: 249 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
 

 • ThS. Nguyễn Thị Minh Chi

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Kế toán - Kiểm toán
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 

 

 

 

 • CN. Nguyễn Phi Điệp

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Kế toán - Kiểm toán
  • Địa chỉ liên hệ: Cơ sở II Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Đ. Duy Tân, P. Duy Tân, Tp. Kon Tum
 

 • CN. Phan Hoàng Điệp

  • Chức vụ: Trợ giảng
  • Đơn vị: Khoa Kế toán - Kiểm toán
  • Địa chỉ liên hệ: 157 Hàm Nghi - Tp Kon Tum - Kon Tum
 

 • CN. Mai Thị Dung

  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Đơn vị: Phòng Hành Chính - Tổng Hợp
  • Địa chỉ liên hệ: 65 Đinh Công Tráng. TP Kon Tum
 

 • ThS. Trần Thị Kim Dung

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, Tp Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
 

 • Nguyễn Công Dũng

  • Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
  • Đơn vị: Phòng Hành Chính - Tổng Hợp
 

 • KS. Bùi Thị Ngọc Hân

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Tổ ĐBCLGD và Khảo thí
  • Địa chỉ liên hệ: Tổ NN&PTNT- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
 

 • ThS. Nguyễn Thị Hằng

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Kế toán - Kiểm toán
  • Địa chỉ liên hệ: hang34k6.2@gmail.com
 

 • ThS. Nguyễn Thị Thuý Hạnh

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng-TP Kon Tum-Tỉnh Kon Tum
 

 

 

 • ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum
 

 

 • CN. Hồ Hữu Hiền

  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Đơn vị: Phòng Hành Chính - Tổng Hợp
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 

 • ThS. Đặng Trần Minh Hiếu

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
  • Địa chỉ liên hệ: Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 

 • ThS. Nguyễn Thị Hoa

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
 

 • CN. Hồ Ngọc Huy

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
  • Địa chỉ liên hệ: 54 Duy Tân, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 

 • ThS. Nguyễn Thị Kha

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Công nghệ - Kỹ thuật
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
 

 • ThS. Nguyễn Tuấn Khanh

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Kế toán - Kiểm toán
  • Địa chỉ liên hệ: P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
 

 • ThS. Phạm Kiên

  • Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
  • Đơn vị: Khoa Công nghệ - Kỹ thuật
  • Địa chỉ liên hệ: Đường Nguyễn Nhu (Số cũ: 212/2 - Phan Đình Phùng) - TP. Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
 

 

 

 • ThS. Nguyễn Văn Linh

  • Chức vụ: Cán bộ giảng dạy
  • Đơn vị: Khoa Công nghệ - Kỹ thuật
  • Địa chỉ liên hệ: 704 - Phan Đình Phùng - KonTum
 

 • CN. Trần Thị Nhật Linh

  • Chức vụ: Kế toán viên
  • Đơn vị: Tổ Tài vụ
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
 

 

 • ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lợi

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
 

 • CN. Bùi Thị Khánh Ly

  • Chức vụ: Phụ trách
  • Đơn vị: Tổ Tài vụ
  • Địa chỉ liên hệ: 142 Huỳnh Đăng Thơ - Kon Tum
 

 • ThS. Phạm Thị Ngọc Ly

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, TP.Kon Tum
 

 • CN. Đặng Thị Ly

  • Chức vụ: Trợ giảng
  • Đơn vị: Khoa Kế toán - Kiểm toán
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, T.P Kon Tum, Kon Tum
 

 • CN. Lê Thị Thu Mai

  • Chức vụ: Thủ quỹ
  • Đơn vị: Tổ Tài vụ
  • Địa chỉ liên hệ: Tổ 2 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
 

 • TS. Trần Văn Nam

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, Thanh phố Kon Tum
 

 • KS. Trương Văn Năm

  • Chức vụ: Kỹ sư
  • Đơn vị: Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 

 

 

 • ThS. Đặng Thị Kim Ngân

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Tổ QTM và Truyền thông
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng,Tp Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
 

 • ThS. Lê Thị Hồng Nghĩa

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
  • Địa chỉ liên hệ: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum - 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum
 

 

 • Nguyễn Lê Bảo Ngọc

  • Chức vụ: Giảng viên - Giáo vụ
  • Đơn vị: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
  • Địa chỉ liên hệ: 59 Hồng Bàng, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
 

 

 

 • ThS. Nguyễn Tố Như

  • Chức vụ: Quyền Trường khoa
  • Đơn vị: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 

 • ThS. Phan Thị Nhung

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Phòng Khoa học, SĐH và HTQT
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, Tp Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
 

 • ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương

  • Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
  • Đơn vị: Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
  • Địa chỉ liên hệ: 68 Trần Nhật Duật, P Duy tân, TP Kon Tum
 

 • ThS. Võ Thị Phương

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Kế toán - Kiểm toán
  • Địa chỉ liên hệ: 484 Trần Nhân Tông - TP.Kon Tum - T.Kon Tum
 

 

 • KS. Đặng Minh Quang

  • Chức vụ: Kỹ sư
  • Đơn vị: Tổ QTM và Truyền thông
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
 

 • CN. Huỳnh Quãng

  • Chức vụ: Cán bộ giảng dạy
  • Đơn vị: Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum, Kon Tum
 

 • ThS. Phạm Thị Mai Quyên

  • Chức vụ: Giáo viên
  • Đơn vị: Khoa Kế toán - Kiểm toán
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 

 • CN. Phan Thị Thanh Quyên

  • Chức vụ: Trợ giảng
  • Đơn vị: Khoa Kế toán - Kiểm toán
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum, Kon Tum
 

 • CN. Phan Thị Lệ Quyên

  • Chức vụ: Trợ giảng
  • Đơn vị: Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
 

 • KS. Quách Xuân Quỳnh

  • Chức vụ: Kỹ sư
  • Đơn vị: Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum
 

 • ThS. Đào Thị Ly Sa

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Phòng Công tác HSSV
  • Địa chỉ liên hệ: 129 Phan Đình Phùng, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 

 

 • Lê Tấn Tài

  • Chức vụ: Nhân viên
  • Đơn vị: Phòng Hành Chính - Tổng Hợp
 

 • ThS. Đinh Thị Thanh

  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Đơn vị: Phòng Đào tạo
  • Địa chỉ liên hệ: 112 Nguyễn Sinh Sắc - Kon Tum
 

 • CN. Võ Thị Thanh Thảo

  • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  • Đơn vị: Phòng Hành Chính - Tổng Hợp
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
 

 • KS. Huỳnh Thị Yến Thảo

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Công nghệ - Kỹ thuật
  • Địa chỉ liên hệ: 129 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum
 

 • ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Kế toán - Kiểm toán
  • Địa chỉ liên hệ: 74 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
 

 

 • TS. Nguyễn Minh Thông

  • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  • Đơn vị: Phòng Khoa học, SĐH và HTQT
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, Tp Kon Tum
 

 • ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
 

 • ThS. Vũ Thị Thương

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng - Kon Tum
 

 • ThS. Trần Thị Thu Trâm

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Kế toán - Kiểm toán
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
 

 • ThS. Phạm Thị Thùy Trang

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng _TP Kon Tum
 

 • ThS. Lê Thị Thu Trang

  • Chức vụ: Quyền Trường khoa
  • Đơn vị: Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Địa chỉ liên hệ: Phân Hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum - 704 Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
 

 • ThS. Trương Thị Tú Trinh

  • Chức vụ: Kỹ sư
  • Đơn vị: Khoa Công nghệ - Kỹ thuật
  • Địa chỉ liên hệ: 786 Phạm Văn Đồng, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 

 • KS. Phan Thị Tuyết Trinh

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Địa chỉ liên hệ: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum - 704 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
 

 • ThS. Phan Thị Thanh Trúc

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 

 

 • ThS. Nguyễn Bá Trung

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
  • Địa chỉ liên hệ: 704 - Phan Đình Phùng- TP Kon Tum
 

 

 • ThS.

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
 

 • ThS. Thái Thị Bích Vân

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Công nghệ - Kỹ thuật
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
 

 • ThS. Trương Thị Kiều Vân

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
  • Địa chỉ liên hệ: 91 Phan Đình Phùng, Phường Ngô Mây, TP Kon Tum
 

 • Trịnh Hồng Vi

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Công nghệ - Kỹ thuật
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum
 

 • Trần Thị Thanh Vi

  • Chức vụ: -
  • Đơn vị: Phòng Hành Chính - Tổng Hợp
  • Địa chỉ liên hệ: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum - 704 Phan Đình Phùng - TP.Kon Tum
 

 • KS. Bùi Thị Thu Vĩ

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Công nghệ - Kỹ thuật
  • Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ Kỹ thuật - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum - Số 704 Phan Đình Phùng - Tp Kon Tum
 

 • Nguyễn Đình Viễn

  • Chức vụ: -
  • Đơn vị: Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
  • Địa chỉ liên hệ: 704 - Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
 

 • ThS. Nguyễn Ngọc Thảo Vy

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
 

 • KS. Lê Thị Bảo Yến

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Công nghệ - Kỹ thuật
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum, Kon Tum
 

 • Nguyễn Thị Hải Yến

  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Đơn vị: Tổ QTM và Truyền thông
  • Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum, Kon Tum
 

Tìm thấy92 kết quả