Thứ năm, ngày 23/11/2017                               Tuyển sinh     Sinh viên     Cựu sinh viên     Thư viện số     Xem điểm     Tài liệu nghiên cứu Ba công khai    

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN MỜI TỪ CÁC TRƯỜNG THÀNH VIÊN CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 • GS.TS. Nguyễn Trường Sơn

  • Chức vụ: Trưởng Khoa
  • Đơn vị: Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ: Số 71 Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng.
 

 • PGS.TS. Lê Hữu Ái

  • Chức vụ: Trưởng Khoa
  • Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
 

 • PGS.TS. Đinh Thị Phương Anh

  • Chức vụ: Giảng viên cao cấp
  • Đơn vị: Ban Giám hiệu, Trường Đại học Sư phạm
  • Địa chỉ liên hệ: Ban khoa học ,Công nghệ và Môi trường 41 - Đại học Đà Nẵng 41- Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
 

 • PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

  • Chức vụ: Giảng viên chính
  • Đơn vị: Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
 

 • PGS.TS. Bùi Quang Bình

  • Chức vụ: Chủ nhiệm khoa
  • Đơn vị: Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
 

 • PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

  • Chức vụ: Chủ nhiệm khoa
  • Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa
  • Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa, 54, Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng
 

 • PGS.TS. Võ Chí Chính

  • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  • Đơn vị: Phòng Khoa Học - Sau Đại Học & Hợp tác Quốc Tế, Trường Đại học Bách Khoa
  • Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
 

 • PGS.TS. Trần Văn Chính

  • Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
  • Đơn vị: Khoa Điện, Trường Đại học Bách Khoa
  • Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng
 

 • PGS.TS. Lâm Chí Dũng

  • Chức vụ: Chủ nhiệm khoa
  • Đơn vị: Khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ: 71, Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
 

 • PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng

  • Chức vụ: Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng
  • Đơn vị: Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng, Cơ quan Đại học Đà Nẵng
  • Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
 

 • PGS.TS. Ngô Văn Hà

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ: Số 40- Đồng Bài 1- Hoà Khánh Bắc- Liên Chiểu- Đà Nẵng
 

 • PGS.TS. Đào Hữu Hoà

  • Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
  • Đơn vị: Ban Giám hiệu, Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ: K299/17 Hải Phòng, Đà Nẵng
 

 • PGS.TS. Võ Trung Hùng

  • Chức vụ: Trưởng Ban
  • Đơn vị: Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường, Cơ quan Đại học Đà Nẵng
  • Địa chỉ liên hệ: Ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
 

 • PGS.TS. Trần Quang Hưng

  • Chức vụ: Trưởng Khoa
  • Đơn vị: Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa
  • Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng DD&CN, Trường ĐHBK - 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
 

 • PGS.TS. Phan Huy Khánh

  • Chức vụ: Giảng viên cao cấp
  • Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa
  • Địa chỉ liên hệ: 29B (41), Ba Đình, TP. Đà Nẵng
 

 • PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi

  • Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
  • Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa
  • Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Tấn Khôi, Khoa CNTT, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng, 54 - Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 

 • PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên

  • Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
  • Đơn vị: Ban Giám hiệu, Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ: 71, Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
 

 • PGS.TS. Hoàng Tùng

  • Chức vụ: Trưởng phòng
  • Đơn vị: Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
 

 • PGS.TS. Đoàn Quang Vinh

  • Chức vụ: Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng
  • Đơn vị: Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng, Cơ quan Đại học Đà Nẵng
  • Địa chỉ liên hệ: Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng, Việt Nam
 

 • TS. Nguyễn Ngọc Anh

  • Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
  • Đơn vị: Khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ: 122/42 Lê Hữu Trác, Đà Nẵng
 

 • TS.

  • Chức vụ: Trưởng Bộ môn
  • Đơn vị: Khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng - 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 

 • TS. Trần Ngọc Ánh

  • Chức vụ: Giảng viên chính
  • Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ: Tổ 72, Bình An II, Hoà Cường, Đà Nẵng
 

 • TS. Lê Bảo

  • Chức vụ: Phó Chủ nhiệm khoa
  • Đơn vị: Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ: Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế - 71, Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
 

 • TS. Trương Ngọc Châu

  • Chức vụ: Giảng viên chính
  • Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa
  • Địa chỉ liên hệ: Khoa CNTT, Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng.
 

 • TS. Lâm Minh Châu

  • Chức vụ: Giảng viên chính
  • Đơn vị: Khoa Thương mại , Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ: 51 Ngũ Hành Sơn, Tp. ĐN
 

 • TS. Nguyễn Hồng Cử

  • Chức vụ: Giảng viên chính
  • Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ: Khoa Kinh tế chính trị, Trường đại học Kinh tế Đà nẵng
 

 • TS. Nguyễn Hữu Cường

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ: Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng
 

 • TS. Lê Dân

  • Chức vụ: Trưởng Khoa
  • Đơn vị: Khoa Thống kê - Tin học, Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ: 71, Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
 

 • TS. Phạm Anh Đức

  • Chức vụ: Chủ nhiệm khoa
  • Đơn vị: Khoa quản lý dự án, Trường Đại học Bách Khoa
  • Địa chỉ liên hệ: A306 - 54 Nguyễn Lương Bằng - Q.Liên Chiểu - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
 

 • TS. Đoàn Gia Dũng

  • Chức vụ: Trưởng Ban
  • Đơn vị: Ban Tổ chức Cán bộ, Cơ quan Đại học Đà Nẵng
  • Địa chỉ liên hệ: 51, Ngũ Hành Sơn, Tp. ĐN
 

 • TS. Dương Mộng Hà

  • Chức vụ: Trưởng Ban
  • Đơn vị: Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh, Cơ quan Đại học Đà Nẵng
  • Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
 

 • TS. Đường Thị Liên Hà

  • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  • Đơn vị: Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế, Trường Đại học Kinh tế
 

 • TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

  • Chức vụ: Trưởng Bộ môn
  • Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa
  • Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
 

 • TS. Phan Văn Hiền

  • Chức vụ: Giảng viên chính
  • Đơn vị: Khoa Điện, Trường Đại học Bách Khoa
  • Địa chỉ liên hệ: Khoa Điện - ĐHBK Đà Nẵng
 

 • TS. Huỳnh Hữu Hưng

  • Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
  • Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa
  • Địa chỉ liên hệ: Khoa CNTT, trường Đại học Bách khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng, Việt Nam
 

 • TS. Nguyễn Thị Thu Hương

  • Chức vụ: Giảng viên chính
  • Đơn vị: Khoa Thương mại , Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ: Khoa TM-DL Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 

 • TS. Nguyễn Xuân Lãn

  • Chức vụ: Phó Chủ nhiệm khoa
  • Đơn vị: Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 

 • TS. Đặng Hữu Mẫn

  • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  • Đơn vị: Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế, Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ: Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
 

 • TS. Huỳnh Phương Nam

  • Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
  • Đơn vị: Khoa Xây dựng Cầu - Đường, Trường Đại học Bách Khoa
  • Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng Cầu đường, trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
 

 • TS. Võ Thị Quỳnh Nga

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị: Khoa Thương mại , Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ: 51 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
 

 

 • TS. Trương Công Quỳnh

  • Chức vụ: Trưởng Bộ môn
  • Đơn vị: Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm
  • Địa chỉ liên hệ: Khoa Toán - Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN
 

 • TS. Võ Quang Sơn

  • Chức vụ: Cán bộ giảng dạy
  • Đơn vị: Khoa Điện, Trường Đại học Bách Khoa
  • Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
 

 • TS. Ngô Thị Khuê Thư

  • Chức vụ: Trưởng Bộ môn
  • Đơn vị: Khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ: Khoa Marketing- Trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng- 71 Ngũ Hành Sơn- TP Đà Nẵng
 

 • TS. Ninh Thị Thu Thủy

  • Chức vụ: Trưởng Khoa
  • Đơn vị: Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ: Khoa kinh tế, trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 

 • TS. Hồ Hữu Tiến

  • Chức vụ: Trưởng Bộ môn
  • Đơn vị: Khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
 

 • TS. Phạm Quang Tín

  • Chức vụ: Trưởng Bộ môn
  • Đơn vị: Khoa Thống kê - Tin học, Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ: Khoa Thống kê - Tin học; Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 

 • TS. Trần Vinh Tịnh

  • Chức vụ: Giảng viên chính
  • Đơn vị: Khoa Điện, Trường Đại học Bách Khoa
  • Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng.
 

 • TS. Đoàn Thị Ngọc Trai

  • Chức vụ: Giảng viên chính
  • Đơn vị: Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
 

 • TS. Lê Hoàng Trí

  • Chức vụ: Chủ nhiệm khoa
  • Đơn vị: Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm
  • Địa chỉ liên hệ: Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng
 

Tìm thấy: 172 Giảng viên / 4 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]