Thứ bảy, ngày 16/12/2017                               Tuyển sinh     Sinh viên     Cựu sinh viên     Thư viện số     Xem điểm     Tài liệu nghiên cứu Ba công khai    

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN


Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (UD-CK) là thành viên của Đại học Đà Nẵng tại Tây Nguyên, được thành lập theo Quyết định số 893/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo.
 

Sứ mệnh

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum là cơ sở đào tạo đại học đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao những kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.


Tầm nhìn

Đến năm 2015, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum sẽ trở thành một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao kết quả nghiên cứu có uy tín, đạt chuẩn và sánh ngang với với các trường đại học khác ở khu vực Tây Nguyên và trong cả nước.


Giá trị
  • Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp về chất lượng đào tạo.
  • Không ngừng đổi mới nâng cao năng chuyên môn của đội ngũ giảng viên.
  • Khuyến khích nghiên cứu khoa học và chuyển giao nghiên cứu cho các doanh nghiệp, hỗ trợ cho các doanh nghiệp ở địa phương về kiến thức chuyên môn.
  • Đoàn kết, nhất trí, coi trọng và thực hiện hợp tác cùng phát triển với các đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng, các cơ quan đoàn thể, các trường và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.