Chủ nhật, ngày 26/03/2017
 

 

 

 

 

 

 


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM LẦN THỨ I - NHIỆM KỲ  2010- 2015
 

          Đảng bộ Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum trực thuộc Đảng bộ Đại học Đà Nẵng. Hiện tại, Đảng bộ có trên 30 đảng viên với 3 chi bộ trực thuộc là Chi bộ Hành chính, Chi bộ Giảng viên, và Chi bộ Sinh viên. Năm 2010, Đảng bộ Phân hiệu đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ đầu tiên, và nhận Quyết định của Đảng bộ Đại học Đà Nẵng về việc thành lập Đảng bộ Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Tiền thân của Đảng bộ Phân hiệu hiện tại là Chi bộ cơ sở Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Trải qua hơn 5 năm, cùng với sự phát triển của Phân hiệu, đảng bộ cũng đã phát triển về mọi mặt, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện đối với sự nghiệp phát triển của Phân hiệu hiện tại và tương lai.

          Cơ cấu tổ chức:

 

 

         Các chi bộ trực thuộc:

              - Chi bộ Hành chính: Tại thời điểm quý 1 năm 2013, tổng cộng 11 đảng viên. Bí thư chi bộ: Nguyễn Ngọc Hùng.

              - Chi bộ Giảng viên: Tại thời điểm quý 1 năm 2013, tổng cộng 07 đảng viên. Bí thư chi bộ: Lê Thị Nguyệt.

              - Chi bộ Sinh viên: Tại thời điểm quý 1 năm 2013, tổng cộng 11 đảng viên. Bí thư chi bộ: Đàm Hùng Phi

          Văn phòng Đảng ủy:

          Thực hiện các công tác nghiệp vụ và hành chính của Đảng bộ, tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ về triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Kết luận, Thông báo,.v.v. của Đảng bộ cấp trên. Giúp Ban Chấp hành chỉ đạo và quản lý các hoạt động của các chi bộ trực thuộc. Thực hiện công tác đối ngoại của Đảng bộ.

          Cán bộ Văn phòng: ThS. Alăng Thớ

Phòng Hành chính – Tổng hợp (Phòng số 1), Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Địa chỉ: 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Email: alangtho@yahoo.com
DĐ: 01648956890