Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

BCH Công đoàn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum chúc mừng các đồng chí đoàn viên công đoàn có ngày sinh nhật trong tháng 11/2016 (01/11/2016 1:14:11 PM)

 

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN SINH NHẬT THÁNG 11 NĂM 2016

STT HỌ  TÊN SINH NGÀY BỘ PHẬN
1 Nguyễn Phi  Hùng 05/11/1970 HC
2 Đinh Thị  Thanh 30/11/1982 ĐT
3 Nguyễn Xuân  Nguyên 26/11/1984 ĐT
4 Bùi Thị Thu  15/11/1984 SPKT
5 Nguyễn Phi  Điệp 20/11/1991 KT
6 Hàn Như  Thiện 24/11/1991 KT
online cialis coupons adlerhohenems.com lilly cialis coupons