Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

BCH Công đoàn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum chúc mừng các đồng chí đoàn viên công đoàn có ngày sinh nhật trong tháng 2/2017 (02/02/2017 9:59:12 AM)

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN SINH NHẬT THÁNG 2/2017


STT HỌ  TÊN SINH NGÀY BỘ PHẬN
1 Đặng Văn  Mỹ 07/02/1967 HC
2 Alăng  Thớ  19/02/1985 HC
3 Đào Thị Ly  Sa 06/02/1989 ĐT
4 Phan Thị Diệu  Linh 22/2/1989 ĐT
5 Võ Thị  Phương 27/2/1990 KT
6 Nguyễn Minh  Thông 16/02/1987 ĐT