Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch tổ chức Quốc tế Thiếu nhi 1.6 năm 2016 (31/05/2016 7:27:38 AM)
Thực hiện chương trình công tác năm học 2015-2016, Công đoàn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Công đoàn Phân hiệu) xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6 năm 2016 với chủ đề “Ngày hội tuổi thơ” cho con CBVC-NLĐ Phân hiệu như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức các hoạt động nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1.6 nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường đối với công tác Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động xã hội, xây dựng môi trường thân thiện...

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho con CBVC-NLĐ trong nhà trường, thông qua đó, thể hiện sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Công đoàn  Phân hiệu và các tổ chức đoàn thể nhà trường nhằm duy trì và củng cố môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó.

- Tạo điều kiện cho sinh viên tham gia vào các hoạt động xã hội và hiểu rõ hơn về công tác xã hội.

2. Yêu cầu

- Cùng với các hoạt động tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thúc đẩy phong trào toàn xã hội tham gia bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Hình thức tổ chức phải đa dạng, sáng tạo phù hợp với điều kiện của nhà trường.

- Tổ chức các hoạt ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6 cần huy động đông đảo con CBVC-NLĐ tham gia, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các cháu, đảm bảo an toàn, bổ ích, tiết kiệm, hiệu quả, không ảnh hưởng đến trật tự xã hội, an toàn giao thông.

- Nội dung tổ chức phù hợp với tình hình thực tế ở trường, phù hợp với từng lứa tuổi, mang tính giáo dục tốt, đồng thời động viên các cháu tham gia học tập và rèn luyện ngày càng tốt hơn.

- Chương trình diễn ra đúng kế hoạch, các đơn vị tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Đối tượng

- Đối tượng tham gia: Trẻ em dưới 16 tuổi là con của CBVC-NLĐ trong Nhà trường;

- Đại biểu tham dự: Đảng ủy, Ban Giám đốc Phân hiệu, CBVC-NLĐ đang công tác tại Phân hiệu.

II. NỘI DUNG

Chương trình “Ngày hội tuổi thơ”  được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như sau:
  • Khai mạc.
  • Trao quà cho các cháu thiếu nhi.
  • Tặng thưởng cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập.
  • Tổ chức các trò chơi.
III. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM

1.Thời gian: 16g00 thứ tư, ngày 01 tháng6 năm 2016.

2.Địa điểm: Hội trường nhà Đa năng Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

IV. DỰ TRÙ KINH PHÍ

STT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Quà 1.6 Suất 60 50.000 3.000.000
2 Phần thưởng Suất 11 50.000 550.000
3 Trang trí sân khấu cái 01 200.000 200.000
4 Vật dụng các trò chơi         Cái 50 10.000 500.000
5 Bánh kẹo, trái cây Suất 60 5.000 300.000
6 Nước Thùng 02 85.000 170.000
  Tổng       4.720.000
Tổng số tiền (bằng chữ):Bốn triệu bảy trăm hai mươi ngàn đồng.

Nguồn kinh phí: Kinh phí công đoàn: 100%
 
V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
 
STT Nội dung công việc Người phụ trách Ghi chú
1 Ban tổ chức - Nguyễn Thị Trúc Phương
- Nguyễn Tố Như
 
2 MC - A Tuin –I Hiu  
3 Chuẩn bị các trò chơi (câu hỏi, âm nhạc..) -A Tuin –I Hiu  
4 Âm thanh, ánh sáng - Trương Văn Năm Phối hợp với Phòng HCTH
5 Chuẩn bị các suất quà, phần thưởng, bánh kẹo,... - Võ Thị Thanh Thảo  
6 Trang trí sân khấu - Nguyễn Thị Ngọc Lợi
- Trương Văn Năm
Phối hợp với SV lớp k814TH
7 Giám sát trao quà -Bùi Thị Hạnh  
           
Trên đây là nội dung kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi cho con CBVC, NLĐ Phân hiệu năm 2016.  BCH Công đoàn Phân hiệu yêu cầu BCH CĐBP nhắc nhở các bậc phụ huynh đưa con mình đến dự đúng giờ và đôn đốc đơn vị mình nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung công việc được phân công./.
free discount prescription cards coupons for cialis 2016 cialis 2015 coupon