Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (01/04/2015 10:46:46 AM)
 Chiều ngày 28/3, Đảng ủy Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đến toàn thể đảng viên, CBVC Phân hiệu.


 

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Mỹ, Bí thư Đảng ủy Phân hiệu đã quán triệt các vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) gồm: dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đaị hội XII của Đảng; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI trình Đại hội XII và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Cũng tại Hội nghị toàn thể đảng viên, CBVC Phân hiệu được nghe chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”, trong đó tập trung làm rõ một số yêu cầu của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm của mỗi người, nhất là cán bộ, đảng viên cần xây dựng lối sống trung thực đi liền với trách nhiệm nhằm khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
 
Thông qua các nội dung đã được quán triệt, đồng chí Đặng Văn Mỹ yêu cầu các đồng chí Bí thư các chi bộ tiếp tục nghiên cứu để hiểu sâu, nắm vững những nội dung, quan điểm trong các văn kiện được thảo luận và định hướng tại Hội nghị lần thứ 10, BCH T.Ư Đảng khóa XI, qua đó liên hệ thực tiễn và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của đơn vị; phát huy trách nhiệm tham gia góp ý, xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 một cách thiết thực, hiệu quả.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair