Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch cuộc thi viết “Tự hào tuổi trẻ thời đại mới với tư tưởng Hồ Chí Minh” (11/05/2016 4:29:30 PM)
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các chi đoàn có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, xung kích sẵn sàng bảo vệ Tổ Quốc trong thời kỳ mới. Ban chấp hành đoàn Phân Hiệu xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết“Tự hào tuổi trẻ thời đại mới với tư tưởng Hồ Chí Minh”, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Nhằm kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Nâng cao nhận thức và năng lực của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về hội nhập quốc tế; nâng cao giá trị hình mẫu thanh niên xung kích hội nhập quốc tế trong Đoàn Phân hiệu.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của đoàn viên, thanh niên trong vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong tình hình mới; tạo ra một phong trào rèn luyện phẩm chất, đạo đức theo gương Bác Hồ vĩ đại.

II. Nội dung, thể lệ cuộc thi

1. Về nội dung: Thi viết về các tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới; kế thừa những giá trị đạo đức, tư tưởng của Hồ Chí Minh cũng như tiếp thu những giá trị mới trong thời kỳ hội nhập. Hình mẫu người thanh niên Việt Nam thời kỳ mới phải hướng tới mục tiêu có “Tâm trong”, “Trí sáng”, “Hoài bão lớn”.

2. Đối tượng dự thi: Đoàn viên, thanh niên đang lao động, học tập tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

3. Hình thức tổ chức và quy định đối với bài dự thi

3.1. Về hình thức thi: Cuộc thi được phát động dưới hình thức thi viết.

3.2. Quy định đối với bài dự thi

Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, hình thức viết tay rõ ràng, sạch đẹp. Bài dự thi phải ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: họ tên, tuổi, lớp, số điện thoại. Bài dự thi đảm bảo tính lôgic, các thông tin và số liệu trong bài viết phải rõ ràng.

Nội dung bài dự thi không quá 2000 từ.

3.3. Thời gian thi và địa điểm nhận bài dự thi

- Thời gian thi: Thời gian tổ chức cuộc thi tính từ 11/05/2016. Hạn cuối cùng nộp bài dự thi về Ban Tổ chức trước 27/05/2016. Ban Tổ chức không nhận các bài dự thi quá thời hạn nêu trên

- Nơi nhận: Văn phòng Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum hoặc liên hệ trực tiếp cô Lợi (điện thoại: 0962.863.615).

4. Tổ chức xét chọn và cơ cấu giải thưởng

4.1. Tổ chức xét chọn

- Trên cơ sở các bài dự thi, Ban tổ chức sẽ xét chọn các bài dự thi đạt chất lượng cao, phù hợp với chủ đề để trao giải

4.2. Cơ cấu giải thưởng

Gồm 10 giải, cụ thể:

- Giải nhất: 01 giải, trị giá 200.000 đồng

- Giải nhì: 02 giải, trị giá mỗi giải 150.000 đồng

- Giải ba: 03 giải, trị giá mỗi giải 100.000 đồng

- Giải khuyến khích: 4 giải, trị giá mỗi giải 50.000 đồng

4.3.Công bố kết quả và tổ chức trao thưởng

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thông báo danh sách các bài viết đạt giải trong cuộc thi để tổ chức trao giải vào 01/06/2016 (dự kiến)