Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch Tháng Thanh Niên của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum năm 2010. (25/03/2010)

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

PHÂN HIỆU TẠI KON TUM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       KH/ĐPHKT

Kon Tum, ngày 25 tháng 02 năm 2010

KẾ HOẠCH

THÁNG THANH NIÊN CỦA PHÂN HIỆU ĐHĐN

TẠI KONTUM - NĂM 2010

Kính gửi :   - Chi ủy Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.    

                   - Ban Chấp hành các Chi đoàn

Thực hiện chương trình công tác năm 2010, căn cứ chỉ đạo của BTV Đoàn TN  Đại học Đà Nẵng về việc tổ chức “Tháng Thanh niên” năm 2010; Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ Phân hiệu; Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2010) và các ngày Lễ lớn trong năm. Ban Thường vụ Đoàn Phân hiệu Kon Tum xây dựng kế hoạch Tháng thanh niên năm 2010 với các nội dung cụ thể như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

          - Nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi Đoàn viên thanh niên.

          - Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, xung kích vì cuộc sống cộng đồng, tham gia công tác xã hội, củng cố kiện toàn tổ chức Đoàn-Hội vững mạnh…của Đoàn viên Thanh niên.

          - Tạo môi trường thuận lợi cho ĐVTN tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị; nâng cao trình độ, trau dồi kỹ năng sống.

          - Các hoạt động phải được tổ chức phù hợp với thực tiễn, mang lại hiệu quả cao, tránh phô trương, hình thức.

          II. NỘI DUNG CỤ THỂ :

1. Giới thiệu Đoàn viên ưu tú học lớp nhận thức Đảng.

- Thời gian: 25/2/2009 & 15/3/2009.

2. Tổ chức “Hội thi HSSV tài năng thanh lịch”.

- Thời gian: từ ngày 7/3/2010 đến 8/3/2010.

3. Tổ chức Lễ phát động ra quân dọn vệ sinh đường phố, Khu di tích Ngục Kon Tum, Nghĩa trang liệt sỹ. Chào mừng ngày giải phóng Kon Tum 16/3.

- Thời gian: 8h00 ngày 13/3/2010.

- Địa điểm: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

4. Tổ chức tập huấn kỹ năng công tác Đoàn, Ngày hội đoàn viên Phân hiệu chào mừng sinh nhật Đoàn.

- Thời gian: 08h00 ngày 25,26/3/2010.

- Địa điểm: Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum.

5. Tổ chức cuộc thi “Sinh viên Việt Nam với biển, đảo quê hương”.

- Thời gian: bắt đầu từ ngày 15/3/2010.

6. Phát động các phong trào thi đua chào mừng giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5.

- Thời gian: bắt đầu từ ngày 30/3/2009.

    Trên đây là kế hoạch tổ chức đợt hoạt động “Tháng thanh niên” năm 2010 (sẽ có kế hoạch chi tiết của từng hoạt động). BTV Đoàn Phân hiệu đề nghị các Chi đoàn chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện nghiêm túc nhằm đạt kết quả cao trong đợt hoạt động này. Mọi thắc mắc báo về Thường trực Đoàn Phân hiệu.

 Nơi nhận:                                                TM. BTV ĐOÀN PHÂN HIỆU

- Đoàn ĐHĐN (b/c);                                                     BÍ THƯ

- Chi uỷ, BGH (b/c);                                                                      (đã ký)

- Phòng ĐT, HCTH, BPCTSV,                                             ĐÀM HÙNG PHI

- Tổ tài vụ (phối hợp);

- BCH các chi đoàn(t/hiện)                                                  

- Lưu VP.

  

coupon for prescriptions blog.alpacanation.com viagra coupons 2016
Các tin đưa trước:
Đại học Đà Nẵng phát động hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn năm 2015” (15/01/2015)
Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Phân hiệu với sinh viên năm học 2012 - 2013 (14/03/2013)
Kế hoạch chương trình “Đêm hội tất niên” (21/12/2012)
Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2012 (23/02/2012)