Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2012 (23/02/2012)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐHĐN

BCH ĐOÀN PH ĐHĐN TẠI KON TUM

Số: 07 KH/ĐTN-PHKT

Kon Tum, ngày 20 tháng 02 năm 2012

KẾ HOẠCH

Tháng Thanh niên năm 2012

Thanh niên năm 2012 Thực hiện công văn số 53 KH/ĐTN-ĐHĐN của Ban Thường vụ Đoàn TN Đại học Đà Nẵng về kế hoạch tháng Thanh niên năm 2012 và công văn số 230 KH/ĐTN-KT của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Kon Tum, Ban Thường vụ Đoàn TN Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum xây dựng kế hoạch tháng Thanh niên năm 2012 với các nội dung cụ thể sau:

Chủ đề: “Tuổi trẻ Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum hưởng ứng Năm an toàn giao thông và chung tay xây dựng văn hoá giảng đường”.

Phương châm: “Mọi thanh niên đều gương mẫu trong tham gia giao thông; mỗi đoàn viên thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng văn hoá giảng đường”.

I.    MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

-     Tiếp tục nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi đoàn viên thanh niên. Tạo phong trào thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, mừng kỷ niệm 81 năm thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/2012).

-     Phát huy vai trò sáng tạo xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia các chương trình sức khoẻ vì cộng đồng; Nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông; Xây dựng môi trường học đường văn hoá, văn minh…

-     Tạo sự quan tâm của xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng thanh niên; cổ vũ, hỗ trợ, giúp thanh niên nâng cao trình độ, trau dồi kỹ năng sống; đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ đạt chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

-     Tăng cường tổ chức các hoạt động từ cơ sở, kết hợp tổ chức các hoạt động quy mô lớn phù hợp với thực tiễn, tránh phô trương, hình thức.

II.   CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

-     Tổ chức sôi nổi và đa dạng các hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2012).

-     Tuyên truyền về Tháng Thanh niên, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam; Hướng dẫn nội dung xây dựng nông thôn mới; Giáo dục đạo đức, lối sống, thực hiện văn hoá giao thông, chống lạm dụng rượu, bia trong sinh viên.

-     Tiếp tục triển khai việc học tập 6 bài lý luận chính trị (theo tài liệu mới) cho đoàn viên, thanh niên và tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn.

-     Tuyên truyền văn hoá, văn minh học đường trong Sinh viên, dưới hình thức: Hội thi văn hoá học đường, băn rôn, áp phích, tổ chức tuyên dương các điển hình thực hiện tốt và có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm.

-     Tổ chức các hoạt động xây dựng thành phố môi trường: bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, văn minh đô thị, trồng cây xanh…

-     Vận động thanh niên thực hiện pháp luật về an toàn giao thông. Tổ chức các đội hình thanh niên đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tuyên truyền thực hiện hành vi giao thông đúng luật.

-     Tổ chức kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2012).

-     Tham gia Đại hội Đoàn Đại học Đà Nẵng lần thứ IV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

1.  Tham gia Lễ ra quân “Tháng Thanh niên năm 2012”.

Thời gian: 7h30  ngày 26/02/2012

Địa điểm:

Ø Lễ ra quân: Trụ sở Tỉnh Đoàn Kon Tum, địa chỉ 17 Nguyễn Viết Xuân, Tp. Kon Tum

Ø Dọn dẹp vệ sinh tại Khuôn viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum Phát động chương trình ngày Thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ Nhật xanh bảo vệ môi trường, tuyên truyền về sự biến đổi khí hậu. Các chi đoàn đăng kí công trình thanh niên (có kế hoạch chi tiết kèm theo)

Ø Đăng ký tham gia thu gom các phế phẩm quảng cáo trên các trụ điện dọc tuyến đường Phan Đình Phùng (Với Tỉnh Đoàn Kon Tum).

2.  Tổ chức tập huấn kỷ năng mềm cho sinh viên (kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tổ chức các lớp khiêu vũ…).

Thời gian: 7h30  ngày 10/03/2012 (Thứ Bảy).

Địa điểm: Hội trường C, PHKT.

3.  Thành lập Câu lạc bộ hỗ trợ sinh viên và hoạt động công tác xã hội.

Thời gian: 7h30 trong khoảng thời gian từ ngày 15/03/2012 đến 20/03/2012.

4.  Tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2012) (có kế hoạch chi tiết kèm theo).

Thời gian: 7h30  ngày 26/03/2012 (Thứ Hai).

Địa điểm: Hội trường C, PHKT.

5.  Tổ chức cuộc thi “Sinh viên tài năng thanh lịch” năm 2012 (có kế hoạch chi tiết kèm theo).

Thời gian: trong khoảng thời gian từ ngày 5/03/2012  đến  ngày 25/03/2012.

Địa điểm: Hội trường C, PHKT.

Nội dung: Chia thành phần sơ loại và chung kết.

6.  Tham gia Đại hội Đoàn Đại học Đà Nẵng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Thực hiện đúng theo kế hoạch của Đoàn TN Đại học Đà Nẵng.

7.  Tổ chức học tập 6 bài lý luận chính trị (theo tài liệu mới) cho đoàn viên, thanh niên và tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn.

Thời gian: từ ngày 12/03/2012  đến  ngày 30/03/2012.

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Đoàn TN Phân hiệu Đại học Đà Nẵng

-     Thành lập Ban chỉ đạo Tháng Thanh niên năm 2012 do đồng chí Bi thư Đoàn TN PHĐHĐN tại Kon Tum làm Trưởng ban; hàng tuần đại diện xuống các chi đoàn để hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện.

-     Chế độ báo cáo: Ban chỉ đạo báo cáo nhanh vào thứ 6 hàng tuần trong tháng Thanh niên về Văn phòng Đoàn TN ĐHĐN (điện thoại 05113.891985; Email: vpdtn.dhdn@gmail.com); Báo cáo kết quả hoạt động tháng Thanh niên năm 2012 gửi trước ngày 28/03/2012.

2.  Các Liên chi Đoàn, chi Đoàn trực thuộc

-     Xây dựng kế hoạch hành động Tháng Thanh niên năm 2012 tại đơn vị.

-     Tổ chức Tham gia các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2012 do Đoàn TN PHĐHĐN tại Kon Tum và Đoàn ĐHĐN tổ chức.

Chế độ báo cáo: các chi Đoàn  báo cáo nhanh vào thứ 5 hàng tuần trong tháng Thanh niên về phòng Công tác sinh viên (điện thoại 0606287772; Email: tuoitrephkt@gmail.com); Báo cáo kết quả hoạt động tháng Thanh niên năm 2012 gửi trước ngày 27/03/2012.

Trên đây là kế hoạch tổ chức tháng Thanh niên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng năm 2012; Ban Thường vụ Đoàn TN PHĐHĐN tại Kon Tum kính báo Đảng uỷ, Ban Giám đốc PHĐHĐN tại Kon Tum xem xét và cho phép thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, BGĐ (báo cáo)

- Đoàn ĐHĐN (báo cáo)

- Tỉnh Đoàn KT

- Các Liên chi (thực hiện)

- Lưu VP Đoàn

TM. BTV ĐOÀN PHÂN HIỆU KON TUM

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Đàm Hùng Phi

 

 

ramipril hoste ramipril ramipril hexal 5 mg tabletten
Các tin đưa trước:
Đại học Đà Nẵng phát động hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn năm 2015” (15/01/2015)
Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Phân hiệu với sinh viên năm học 2012 - 2013 (14/03/2013)
Kế hoạch chương trình “Đêm hội tất niên” (21/12/2012)

Các tin đưa tiếp theo:
Kế hoạch Tháng Thanh Niên của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum năm 2010. (25/03/2010)