Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Phân hiệu với sinh viên năm học 2012 - 2013 (14/03/2013 9:55:34 AM)

       Thực hiện chương trình công tác năm học 2012 - 2013 Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc. Phòng Công tác HSSV tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum với sinh viên năm học 2012 - 2013 gồm các nội dung cụ thể sau:
 
I. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA
 
      - Đây là một hoạt động nhằm tạo điều kiện để sinh viên tiếp xúc với Lãnh đạo Phân hiệu, thông qua đại diện các lớp nhằm giải đáp những thắc mắc về các vấn đề liên quan đến quy chế đào tạo, nội quy - quy định, chế độ chính sách - quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên đối với Phân hiệu, những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong năm học 2012 - 2013.
 
       - Lắng nghe những ý kiến đóng góp, sáng kiến hay của sinh viên để xây dựng và phát triển Phân hiệu.
 
       - Tư vấn hướng đi cho sinh viên trong quá trình học tập tại trường và sau khi tốt nghiệp.
 
       - Tăng cường sự giao lưu, thắt chặt mối quan hệ giữa nhà trường và sinh viên.
 
IV. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM
 
       - Thời gian: 19h00 ngày 08/4/2013 (thứ hai);
 
       - Địa điểm: Hội trường C. Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
 
III. THÀNH PHẦN THAM DỰ
 
       - Chủ trì: Ban giám đốc
 
       - Tổ chức đối thoại: Phòng Công tác HSSV
 
       - Các trưởng, phó bộ phận tham gia giải đáp và trả lời các vấn đề liên quan đến bộ phận của mình.
 
       - Giáo viên chủ nhiệm các lớp.
 
       - Các lớp sinh viên tham dự cử đại diện Ban cán sự, BCH chi đoàn, và 05 sinh viên.
 
II. NỘI DUNG GIAO LƯU ĐỐI THOẠI
1 VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
- Thời gian đào tạo;
- Nội dung các môn học; Hệ thống bài tập quá trình, đề cương môn học, hệ thống tài liệu tham khảo; Khai thác các hệ thống tài nguyên thông tin trực tuyến.
- Lịch kiểm tra, thi cuối kỳ, cập nhật điểm cho sinh viên.
2 VỀ THÁI ĐỘ PHỤC VỤ SINH VIÊN:
- Việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục có liên quan đến các phòng, tổ chức năng.
3 VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO SINH VIÊN, ĐOÀN VIÊN:
- Các hoạt động của sinh viên, các hoạt động xã hội vì cộng đồng do Đoàn Thanh niên, Phòng CTHSSV quản lý và tổ chức.
4 VỀ CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, VAY VỐN, HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN.
- Công tác quản lý chuyên cần, nề nếp tác phong sinh viên
- Các thủ tục xác nhận các chế độ chính sách, vay vốn cho sinh viên.
- Học bổng của các tổ chức trong và ngoài nước, các tổ chức phi chính phủ.
- Sinh viên ở tại khu KTX.
5 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC MÔN HỌC, PHƯƠNG PHÁP VÀ KHẢ NĂNG LĨNH HỘI CỦA SINH VIÊN
6 CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SINH VIÊN, THỰC TẬP CHO SINH VIÊN.
7 CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:
- Nội dung, phương thức tổ chức tuần sinh hoạt công dân và các chuyên đề tổ chức trong năm học.
8 HỖ TRỢ SINH VIÊN, VIỆC LÀM VÀ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG:
- Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nghề nghiệp cho sinh viên; đào tạo kỹ năng mềm, khả năng làm việc nhóm.....
9 THÔNG TIN WEBSITE CỦA PHÂN HIỆU
10 CÁC Ý KIẾN, GÓP Ý KHÁC:
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
      - Các lớp tiến hành thảo luận các nội dung cần thiết đã được liệt kê trong nội dung giao lưu đối thoại trên, đóng góp ý kiến trao đổi dưới sự chủ trì của GVCN, Ban cán sự lớp sẽ tổng hợp ý kiến cả lớp và đưa ra một số vấn đề cơ bản nhất, quan trọng nhất (có biểu quyết đồng ý) mong muốn được giải quyết. Nộp câu hỏi và nội dung đóng góp ý kiến về Cô Thanh - Phòng CTHSSV chậm nhất ngày 19/3/2013 kể từ ngày ra thông báo.
 
      - Phòng CTHSSV có nhiệm vụ phân loại các câu hỏi thành các nhóm nội dung chuyển đến các phòng, tổ chuyên môn có liên quan. Các Phòng, tổ khi tiếp nhận câu hỏi có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung để giải đáp cho HSSV tại buổi giao lưu đối thoại.
 
      - Tại buổi giao lưu đối thoại lãnh đạo Phân hiệu có trách nhiệm giải đáp các yêu cầu, các đề xuất của sinh viên.
 
      - Sau buổi giao lưu đối thoại, Phòng CTHSSV có văn bản kết luận và chỉ đạo việc giải quyết các vấn đề do sinh viên đặt ra, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban giám đốc.
 
Trên đây là kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo Phân hiệu với sinh viên, xác định đây là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong sinh viên. Vì vậy yêu cầu trưởng, phó các bộ phận, Tổ trưởng, GVCN các lớp quan tâm chỉ đạo nhằm đạt kết quả cao nhất.
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Các tin đưa trước:
Đại học Đà Nẵng phát động hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn năm 2015” (15/01/2015)

Các tin đưa tiếp theo:
Kế hoạch chương trình “Đêm hội tất niên” (21/12/2012)
Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2012 (23/02/2012)
Kế hoạch Tháng Thanh Niên của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum năm 2010. (25/03/2010)