Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

 

 

 

 

 

 


VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY


                Đảng ủy viên:          Alăng Thớ
 
                - Địa chỉ:                  704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
 
                - Số Điện thoại:      01648 956 890

                - Email:                    alangtho@yahoo.com

               
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge