Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

BCH Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum chúc mừng các đồng chí đoàn viên công đoàn có ngày sinh nhật trong tháng 3 (13/03/2017 2:12:06 PM)

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN SINH NHẬT THÁNG 3
 

STT HỌ  TÊN SINH NGÀY BỘ PHẬN
1 Trần Thị Thu  Trâm 29/03/1986 KT
2 Nguyễn Thị Phương  Thảo 15/03/1989 KT
3 Bùi Thị  Hạnh 18/03/1992 ĐT
4 Trương Thị Ngọc Lan 10/03/1993 HC
5 Đỗ Hoàng  Hải 12/03/1991 KT
6 K'Sor Nga Klăn Tùng 13/03/1993 ĐT


doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge