Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

BCH Công đoàn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum chúc mừng các đồng chí đoàn viên công đoàn có ngày sinh nhật trong tháng 12/2016 (05/12/2016 7:43:03 AM)

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN SINH NHẬT THÁNG 12 NĂM 2016

 

STT HỌ  TÊN SINH NGÀY BỘ PHẬN
1 Trương Thị Kiều  Vân 19/12/1983 ĐT
2 Hoàng Văn  Hải 27/12/1987 GV
3 Phan Thị  Nhung 10/12/1987 ĐT
4 Lê Thị Bảo  Yến 05/12/1986 HC
5 Hồ Ngọc  Huy 28/12/1989 SPKT
6 Lê Xuân  Hậu 22/12/1988 HC
7 Trần Thị Thanh  Vi 29/12/1990 ĐT