Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

BCH Công đoàn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum chúc mừng các đồng chí đoàn viên công đoàn có ngày sinh nhật trong tháng 1/2017 (03/01/2017 1:25:52 PM)

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN SINH NHẬT THÁNG 1

STT HỌ  TÊN SINH NGÀY BỘ PHẬN
1 Bùi Thị Khánh  Ly 02/01/1985 HC
2 Nguyễn Thành  Ba 01/01/1984 ĐT
3 Võ Thị Thanh  Thảo 31/01/1978 HC
4 Nguyễn Bá  Trung 16/01/1987 ĐT
5 Nguyễn Thị Minh  Chi 06/01/1989 KT
6 Phan Thị Tuyết  Trinh 10/01/1988 SPKT
7 Trương Thị Tú  Trinh 31/01/1987 SPKT
8 Quách Xuân  Quỳnh 04/01/1987 Đt
9 Phạm Thị Ngọc  Ly 05/01/1985 KT
10 Nguyễn Thị  Hằng 02/01/1990 KT
11 Nguyễn Thị Thanh  Trúc 26/01/1988 HC
12 Nguyễn Văn  Linh 01/01/1987 SPKT
14 Nguyễn Ngọc Thảo  Vy 24/01/1986 KT