Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

BCH Công đoàn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum chúc mừng các đồng chí đoàn viên công đoàn có ngày sinh nhật trong tháng 7/2017 (04/07/2017 1:20:54 PM)DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN SINH NHẬT THÁNG 7/2017

 


STT HỌ  TÊN SINH NGÀY BỘ PHẬN
1 Đỗ Anh  Tuấn 12/07/1986 SPKT
2 Bùi Thị 10/07/1990 ĐT
3 Trần Thị Thanh  Sang 07/07/1987 SPKT
4 Đặng Thị Ly 05/07/1990 KT
5 Nguyễn Hoàng Long 26/07/1986 ĐT
6 Đặng Trung Việt 16/07/1982 HC
7 Châu Thị Ngọc Tuyết 08/07/1994 SPKT
8 Trương Thị Hồng Nhung 12/07/1993 SPKT