Thứ ba, ngày 21/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

BCH Công đoàn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum chúc mừng các đồng chí đoàn viên công đoàn có ngày sinh nhật trong tháng 9/2017 (06/09/2017 9:36:44 AM)

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN SINH NHẬT THÁNG 9/2017

STT HỌ  TÊN SINH NGÀY CĐ BỘ PHẬN
1 Nguyễn Việt  Tuấn 25/09/1977 ĐT
2 Phạm Thị Mai  Quyên 25/09/1985 KT
3 Nguyễn Thị Ngọc  Lợi 09/9/1988 KT
4 Phạm  Kiên 07/09/1982 SPKT
5 Huỳnh Thị Ánh Bình Bình 28/09/1987 HC
6 Phan Hoàng  Điệp 16/9/1988 KT
7 Nguyễn Lê Bảo  Ngọc 25/09/1987 KT
8 Nguyễn Thị Thanh Loan 15/09/1992 HC