Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

BCH Công đoàn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum chúc mừng các đồng chí đoàn viên công đoàn có ngày sinh nhật trong tháng 5/2017 (03/05/2017 9:08:49 AM)

STT HỌ  TÊN SINH NGÀY BỘ PHẬN
1 Lê Tấn Tài 26/05/1977 HC
2 Đỗ Thị Thanh Phượng 04/05/1983 ĐT
3 Đồng Ngọc Nguyên  Thịnh 24/05/1986 SPKT
4 Trần Văn Nam 12/05/1980 SPKT
5 Nguyễn Thị Thanh Hiền 14/05/1987 SPKT
6 Phan Thị Thanh  Quyên 17/05/1990 KT
7 Đặng Minh Quang 20/05/1984 HC
8 Lê Thị Thủy 10/05/1984 HC
9 Nguyễn Thị  Thương 15/05/1991 ĐT
10 Từ Thị Vân 12/05/1990 HC