Thứ tư, ngày 28/06/2017
 

 

 

 

 

 

 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Tin hoạt động

  Khởi động thi trực tuyến học tập và làm theo gương Bác (05/01/2015 2:05:14 PM)
imitrex 25mg internetsellout.com ciprofloxacin 250mg
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
online cialis coupons adlerhohenems.com lilly cialis coupons

Chuyên đề học tập

 

Văn kiện, tư liệu

  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. (28/03/2015 11:11:12 AM)
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
where can i buy abortion pills americanstreethockey.com how much is an abortion
coupon for cialis myvisajobs.com cialis coupon
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm (30/08/2014 7:46:33 PM)
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị năm 2013) (30/08/2014 7:31:26 PM)
 
  Những ngày sinh nhật Bác Hồ (19/05/2015 8:58:48 AM)
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
xeloda kanser xeloda el ayak sendromu xeloda kanser
free discount prescription cards coupons for cialis 2016 cialis 2015 coupon
nootropil 1200 nootropil 800 g nootropil review
online cialis coupons adlerhohenems.com lilly cialis coupons
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
  Bản Di chúc của Bác viết năm 1965 (27/08/2014 7:03:58 PM)
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Trọng dân - Một tư tưởng lớn của Bác Hồ (27/08/2014 7:00:07 PM)
  Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (27/08/2014 6:54:55 PM)
  Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh (27/08/2014 6:11:05 PM)

Những bài viết vầ Bác

 

Tấm gương tiêu biểu

 should i cheat on my boyfriend why does my boyfriend c> Tấm gương đạo đức của Bác Hồ: Lời nói đi đôi với việc làm (25/11/2014 10:27:19 AM)
  Đạo đức Hồ Chí Minh toả sáng trong thơ ca (30/08/2014 7:09:48 PM)
 should i cheat on my boyfriend boyfriend cheat i j> Bác Hồ – Kết tinh hồn dân tộc (30/08/2014 6:56:59 PM)