Thứ năm, ngày 23/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

Chương trình hợp tác đào tạo giữa Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum với Sở giáo dục tỉnh ATTAPƯ – Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (04/01/2013 8:46:48 PM)1. Sứ mạng, viễn cảnh hợp tác giáo dục đào tạo giữa Việt Nam và Lào

         Việt Nam - Lào là hai nước láng giềng vốn có mối quan hệ gắn bó với nhau từ lâu đời. Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do của mỗi dân tộc, mối quan hệ này càng đặc biệt hơn, luôn được hai Đảng và hai Nhà nước coi là mối quan hệ chiến lược có tính sống còn của mỗi quốc gia, là một trong những nhân tố để bảo đảm thắng lợi của cách mạng mỗi nước, vì vậy, nó càng được các thế hệ cách mạng hai nước gìn giữ, vun đắp. Đặc biệt, từ năm 1977, hai nhà nước đã ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác. Từ đây, quan hệ giữa hai Đảng và hai Nhà nước chuyển sang một giai đoạn mới: mở rộng toàn diện và không ngừng được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học kỹ thuật được coi là lĩnh vực hợp tác cơ bản và trọng tâm của mối quan hệ hợp tác toàn diện trên.

         Hợp tác về giáo dục - đào tạo

         Đây là lĩnh vực được hai Đảng, hai Nhà nước xác định là nhiệm vụ quan trọng, là lĩnh vực hợp tác chiến lược và là một biểu hiện đặc biệt trong mối quan hệ hữu nghị, gắn bó lâu đời cho nên luôn luôn được ưu tiên hàng đầu. Lĩnh vực này cũng được đánh giá là hợp tác thành công nhất, đã tạo nguồn nhân lực rất quan trọng cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào. Đảng và Nhà nước Lào đánh giá rất cao sự giúp đỡ từ phía Việt Nam.

        Theo Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2011, ký tại Hà Nội ngày 09-4-2011, có hiệu lực từ ngày 09-4-2011, Việt Nam sẽ dành cho Lào khoản viện trợ không hoàn lại trong năm 2009 trị giá 320 tỷ đồng, 650 suất học bổng cho số cán bộ, học sinh Lào theo học ở Việt Nam trong chương trình đại học, sau đại học và bồi dưỡng ngắn hạn. Hai nước đã ký kết và triển khai Ðề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2020. Năm 2011, Chính phủ Việt Nam dành 695 suất học bổng cho cán bộ, học sinh Lào sang học tập tại Việt Nam; Đến hết năm 2011, có 127 trường, học viện của Việt Nam có lưu học sinh Lào theo học với số lượng 5.507 người(5). Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam thường xuyên trao đổi các đoàn công tác, đoàn chuyên gia sang giúp đỡ Lào; tổ chức hội nghị bàn về công tác nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực giúp Lào, thúc đẩy hợp tác, giao lưu lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa các tỉnh, thành phố và các trường của hai nước...

         Chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới sẽ tăng cường nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Việt và bồi dưỡng kiến thức phổ thông cho học sinh Lào trước khi chuyển vào các ngành đào tạo chuyên môn ở bậc đại học tại Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục mở rộng hình thức đào tạo theo nhu cầu từ phía Lào như đào tạo dài hạn, ngắn hạn và đào tạo lại; ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng đối tượng là cán bộ chính trị, quản lý, khoa học; tăng số lượng học bổng lên 10% trong tổng số 650 suất mỗi năm theo Hiệp định đã ký kết. Đặc biệt, tiếp tục duy trì cam kết theo Nghị định thư về hỗ trợ 50% vốn không hoàn lại cho phát triển giáo dục nước bạn Lào. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục đẩy nhanh tốc độ triển khai giai đoạn hai việc xuất bản cuốn Từ điển Việt - Lào.

1.1. Hợp tác giữa tỉnh Kon Tum và các tỉnh nam Lào

         Đối với tỉnh Kon Tum, có chung đường biên giới với tỉnh Sê Kông và Attapư, kết nối với các tỉnh Nam Lào qua cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. Trên cơ sở các Hiệp ước hòa bình, hữu nghị, hợp tác được ký kết giữa hai nước Việt Nam- Lào, tỉnh Kon Tum tiếp tục kết nghĩa, hợp tác với các tỉnh Nam Lào toàn diện cả về chính trị, giáo dục, văn hóa, xã hội, kinh tế, an ninh, quốc phòng. Hằng năm, tỉnh Kon Tum và các tỉnh Nam Lào đều cử đoàn cán bộ cấp cao qua lại thăm viếng hữu nghị, làm việc và ký kết biên bản thỏa thuận về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và an ninh, quốc phòng; đồng thời, tạo điều kiện cho các địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp của mỗi bên qua lại trao đổi, học tập kinh nghiệm và hợp tác đầu tư với nhau trên tinh thần đoàn kết, hai bên cùng có lợi. Cuộc viếng thăm tỉnh Kon Tum vào đầu năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thongsing Thammavong đã minh chứng cho mối quan hệ tình cảm tốt đẹp và ý chí quyết tâm tiếp tục vun đắp, phát triển tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào nói chung, giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Nam Lào (Sê Kông, Attapư, và Chăm Pa Sak) nói riêng.

         Trong năm 2011 Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã thống nhất với Ủy ban Chính quyền tỉnh Attapư về đào tạo như sau:

          - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum: đào tạo 10 sinh viên;

          - Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum: đào tạo 07 sinh viên;

          - Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kon Tum: đào tạo 13 sinh viên;

          - Trường Trung học Y tế Kon Tum: đào tạo 08 sinh viên.

1.2. Hợp tác giữa Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum và các tỉnh nam Lào

          Từ năm 2011, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum là một trong số các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên được giao nhiệm vụ và đã thực hiện tốt công tác đào tạo cho lưu học sinh Lào. Nhiều thế hệ lưu học sinh Lào đã góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước bạn Nhờ vậy, sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực giáo dục giữa hai nước cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác lâu bền giữa hai nước.

2. Chương trình hợp tác Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum và Sở giáo dục tỉnh Attapư

         Vào ngày 08 tháng 11 năm 2011, tại Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum đã diễn ra cuộc họp giữa ban lãnh đạo của Phân hiệu và Sở Giáo dục tỉnh Attapư. Nội dung cụ thể như sau:

         Nội dung: Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum tiếp nhận đào tạo trình độ đại học cho 10 sinh viên của tỉnh Attapư – nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (đủ điều kiện nhập học theo quy định) trong thời gian 4 năm (khóa học 2011 - 2015), thời gian học là 40 tháng.

         Chuyên ngành đào tạo:

            - Quản trị kinh doanh

            - Tài chính Ngân hàng

         Tổng kinh phí của chương trình: 764,000,000 đồng

3. Nhiệm vụ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Lào giai đoạn 2011-2020

3.1. Nhiệm vụ hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Bộ Giáo dục và Thể thao Lào

         Trước yêu cầu phát triển của hai nước trong giai đoạn mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Lào là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của hợp tác giáo dục và đào tạo trong giai đoạn 2011-2020. Chính phủ hai nước đã thống nhất giao Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt - Lào trong lĩnh vực giáo dục phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011- 2020" với nội dung căn bản là nâng cao chất lượng đầu vào tuyển sinh theo các chương trình hợp tác; bồi dưỡng trình độ tiếng Việt, trình độ văn hóa cơ bản cho lưu học sinh Lào để đáp ứng được yêu cầu học tập và nghiên cứu khoa học; sắp xếp ngành nghề đào tạo lưu học sinh xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch cán bộ của Lào; phối hợp giúp đỡ lưu học sinh Lào vượt qua khó khăn trong học tập và sinh hoạt; tăng cường cơ sở vật chất của các trường có lưu học sinh Lào để đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.

          Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng với Bộ Giáo dục và Thể thao Lào nghiêm túc thực hiện Nghị định thư về hợp tác đào tạo giữa hai nước và tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác về giáo dục như tăng chất lượng và số lượng đào tạo lưu học sinh diện Hiệp định giữa hai Chính phủ trung bình 10% năm; khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tham gia các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho các dự án đầu tư tại Lào; đổi mới phương pháp tuyển sinh và đào tạo dự bị đại học, nâng cao trình độ tiếng Việt lưu học sinh Lào...

3.2. Nhiệm vụ đào tạo lưu học sinh Lào tại Phân hiệu

         Xác định đào tạo lưu học sinh Lào là nhiệm vụ hết sức lớn lao nên Ban lãnh đạo, cán bộ giảng viên cùng sinh viên nhà trường đã chuẩn bị tốt nhất cơ sở vật chất để sẵn sàng nhận nhiệm vụ của tỉnh giao. Vượt qua những khó khăn hạn chế về mặt ngôn ngữ, về phong tục tập quán, lối sống... bằng cố gắng phát huy truyền thống đoàn kết, sự sáng tạo, lòng nhiệt thành yêu nghề, tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đã hoàn thành xuất sắc công tác tổ chức, đào tạo lưu học sinh Lào trong nhiều lĩnh vực như đời sống sinh hoạt, học tập, các hoạt động vui chơi giải trí.

         Sau khi ổn định nơi ăn chốn ở, nhà trường căn cứ vào các ngành học do tỉnh quy định, nhanh chóng bắt tay vào việc bố trí, sắp xếp theo ngành, lớp, phân công giáo viên chủ nhiệm. Để khắc phục hạn chế về mặt ngôn ngữ, tăng cường khả năng giao tiếp, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, giáo viên chủ nhiệm lớp ngay từ đầu năm phân chỗ ngồi học tập theo hình thức xen kẽ sinh viên Việt với sinh viên Lào nhằm hỗ trợ giúp đỡ trong việc ghi chép, đọc giáo trình, giải thích nghĩa của từ, câu.

         Bên cạnh sự giúp đỡ của sinh viên Việt, các lưu học sinh Lào còn nhận được sự giúp đỡ hỗ trợ đắc lực của cán bộ giảng viên nhà trường. Với khẩu hiệu “Mỗi thầy cô là tấm gương sáng cho sinh viên học tập, noi theo”, giáo viên giảng dạy lớp có lưu sinh viên Lào thường đặt ra nhiều tình huống câu hỏi gợi mở, hay việc đọc bài đều gọi học sinh Lào đứng lên phản hồi. Phương pháp này vừa tạo không khí thân mật, vừa khích lệ tinh thần học tập của sinh viên. Đồng thời giúp sinh viên Lào thấy rằng nơi các em đang học tập cũng gần gũi như trên quê hương mình vậy. Ngoài ra, các tư liệu sách giáo trình, thuật ngữ chuyên ngành cùng các phương tiện kỹ thuật học tập khác lưu sinh viên Lào đều được nhà trường cho mượn.

         Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum được thành lập với sứ mạng là đào tạo nguồn nhân lực cho Khu vực Tây Nguyên, các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Tuy nhiên, đa số học sinh Lào theo học tại các Trường của Việt Nam nói chung và Phân hiệu tại Kon Tum nói riêng đều có hoàn cảnh rất khó khăn về Kinh tế. Vì thế, những năm qua, lưu học sinh Lào học tập tại Phân hiệu đều nhận được sự tài trợ cả vật chất lẫn tinh thần của một sô doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động ở các Tỉnh Nam Lào. Khả năng của các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, do đó gần như số lượng sinh viên Lào được theo học tại Phân hiệu còn rất khiêm tốn. Vì thế, để phát triển và thực hiện sứ mạng đào tạo cho học sinh Lào tại Phân hiệu đòi hỏi phải có sự tham gia tài trợ không chỉ của cộng đồng doanh nghiệp mà còn cần đến sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ ngành có liên quan của Việt Nam.
 
 
 

should i cheat on my boyfriend boyfriend cheat i just cheated on my boyfriend
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
nexium control ireland nexium dosage otc nexium control reviews
Các tin đưa trước:
Chương trình Newton Việt Nam - Hợp tác nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo VN-UK (25/08/2015)

Các tin đưa tiếp theo:
Thông báo Chương trình Phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) tại Việt Nam 2013 - 2014 (24/08/2012)