Thứ năm, ngày 23/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

Chương trình trao đổi ngắn hạn cho giảng viên tại Đại học Quốc gia Khoa học Kỹ thuật Bình Đông – Đài Loan năm 2017 (02/03/2017 5:20:50 PM)

Với định hướng đào tạo theo mô hình ứng dụng ứng dụng và nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu, tự học và sáng tạo của CB-GV, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo đến toàn thể cán bộ giảng viên về việc triển khai chương trình trao đổi ngắn hạn tại Đại học Quốc gia Khoa học Kỹ thuật Bình Đông – Đài Loan với nội dung sau:

1. Đối tượng tham gia: Cán bộ giảng viên của Phân hiệu

2. Thời gian trao đổi: 3 – 6 tháng

3. Yêu cầu: Cán bộ giảng viên đăng ký tham gia phải lập kế hoạch chi tiết các hoạt động học tập, nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Khoa học Kỹ thuật Bình Đông – Đài Loan (theo mẫu đính kèm).

4. Thời gian đăng ký: Từ ngày 2/3/2017 đến 15/3/2017

5. Nơi nhận phiếu đăng ký: Phòng KH-HTQT, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, 704 Phan Đình Phùng, tp.Kon Tum, tỉnh kon Tum.

Kính mong các Bộ phận và các Khoa thông báo rộng rãi đến toàn thể cán bộ Giảng viên được biết và thực hiện. Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Thầy/Cô.

Trân trọng./.

Biểu mẫu đăng ký xem tại đây