Thứ bảy, ngày 18/11/2017

 CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC


 

       Đào tạo thạc sĩ là hình thức đào tạo sau đại học, nhằm mục đích học tập chuyên sâu các kiến thức ở trình độ cao, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và giảng dạy ở các Trường Đại học và nhu cầu công tác thực tế ở các doanh nghiệp cũng như tổ chức kinh tế, kỹ thuật và xã hội có quy mô lớn đòi hỏi người làm việc phải có trình độ. Đại học Đà Nẵng đang trong quá trình tổ chức triển khai đào tạo Thạc sĩ theo 2 hướng: một là Thạc sĩ thực hành đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ của những người công tác thực tế tại các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế xã hội; hai là: Thạc sĩ nghiên cứu đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ của những người đang công tác tại các Trường Cao đẳng, Đại học và những người mong muốn trở thành giảng viên các Trường Cao đẳng, Đại học. Để theo học Thạc sĩ, người học phải tốt nghiệp đại học ở bất kỳ hình thức đào tạo nào. Người đăng ký học phải tham gia kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ và đạt kết quả tốt trong kỳ thi đó.

       Được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng triển khai chương trình đào tạo Thạc sĩ học tại Phân hiệu Kon Tum với các thông tin như dưới đây:
      
1. Các ngành đào tạo:

       - Khoa học máy tính

       - Xây dựng dân dụng và công nghiệp

       - Quản trị kinh doanh

       - Kế toán

       - Tài chính và Ngân hàng

       - Kinh tế phát triển

       - Quản lý giáo dục

       - Phương pháp Toán sơ cấp

       - Văn học Việt Nam

       - Ngôn ngữ Anh
 
2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển

       - Theo kế hoạch hằng năm Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức các đợt thi tuyển:

             Đợt 1: dự kiến tháng 02

             Đợt 2: dự kiến tháng 09

       - Căn cứ thông báo tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum sẽ thông báo cụ thể việc tổ chưc nhận hồ sơ dự thi, đăng ký ôn thi đầu vào theo từng đợt.

       - Địa điểm thi: Đại học Đà Nẵng
 
3. Điều kiện văn bằng

       Thí sinh cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

          a) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi.

               Các đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học hệ từ xa hoặc mở rộng có thể đăng ký dự tuyển với điều kiện ngành tốt nghiệp đại học (ghi trên văn bằng) phải là ngành đúng với chuyên ngành cao học đăng ký dự thi và tốt nghiệp từ loại KHÁ trở lên hoặc có thêm một bằng đại học hệ chính quy hay tại chức ngành khác.

               Đối với chuyên ngành “Ngôn ngữ Anh”, nếu người đăng ký dự thi có bằng tốt nghiệp đại học tiếng Anh hệ không chính quy thì cần có thêm bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc ngành ngoại ngữ khác.

          b) Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy hoặc tại chức ngành gần với chuyên ngành cao học đăng ký dự thi, đã học bổ sung kiến thức các môn học hay các học phần để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng.
 
4. Điều kiện thâm niên công tác

          a)  Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành cao học được đăng ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

          b) Đối với những trường hợp còn lại, người dự thi phải có ít nhất 01 năm công tác trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi kể từ khi tốt nghiệp đại học.
 
5. Thời gian, hình thức đào tạo, địa điểm học tập

          Hình thức đào tạo chính quy không tập trung, thời gian đào tạo là 2 năm. Lớp học được bố trí học tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum khi số thí sinh trúng tuyển và theo học từ 20 người trở lên.
 
6. Các môn thi tuyển

         Thí sinh dự thi 03 môn: Ngoại ngữ, môn cơ bản và môn cơ sở ngành (danh mục các môn thi cho từng chuyên ngành xem trên trang web: sdh.udn.vn).