Lịch công tác tuần (13) từ ngày 27/03/2017 đến ngày 02/04/2017
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM
THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
 Thứ 2
28/03/2017
1330 Hội thảo “Kinh nghiệm thực tế nổi bật của các thư viện Đông Nam Á và Hoa Kỳ” - Cán bộ Thư viện các CSGDĐHTV Đại học Đà Nẵng;
- Cán bộ thư viện các trường Đại học, Cao đẳng và Thư viện công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ
1400 Mở thầu các gói thầu thiết bị chuyên ngành thuộc Dự án đầu tư xây dựng
Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum (điều chỉnh)
- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện Lãnh đạo Ban KHTC; Lãnh đạo Ban CSVC và các chuyên viên;
- Mời: PGS.TS Đặng Văn Mỹ - Giám đốc PH ĐHĐN tại Kon Tum;
- Đơn vị tư vấn đấu thầu: Đại diện Lãnh đạo đơn vị và Tổ chuyên gia;
- Đại diện các nhà thầu tham gia dự thầu;
- Khách mời và cá nhân có quan tâm.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng
 Thứ 3
29/03/2017
800 Giao ban Ban Chỉ huy Quân sự ĐHĐN Quý I/2017 - Ban Chỉ huy Quân sự ĐHĐN, Cán bộ chuyên trách (đ/c Trần Phước Sơn – Chuyên viên Ban TCCB); Trung đội trưởng (B Trưởng), Tiểu đội trưởng (A Trưởng) của đơn vị tự vệ thuộc các CSGDĐH thành viên;
- Khách mời.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Đ/c Ngô Văn Dưỡng Chỉ huy trưởng BCHQS ĐHĐN
900 Giao ban Quý 1 công tác Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN
- Cán bộ Văn phòng: Đảng ủy ĐHĐN và các Đảng ủy cơ sở;
- Đ/c Đảng ủy viên phụ trách công tác Văn phòng các Đảng ủy cơ sở.
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Chánh VP Đảng ủy ĐHĐN
1400 Giao ban Quý 1 công tác UBKT Đảng uỷ ĐHĐN - Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHĐN;
- Chủ nhiệm UBKT các Đảng ủy cơ sở.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN
1530 Giao ban Quý 1 công tác Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN * ĐHĐN:
- Ủy viên Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN;
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các tổ chức đoàn thể ĐHĐN (Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB), Phó Trưởng Ban phụ trách CTHSSV;
- Các đ/c Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN;
- Các đ/c Cộng tác viên Dư luận XH ĐHĐN;
* Đảng ủy cơ sở:
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các Đảng uỷ cơ sở;
* Mời dự: Đ/c Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Phó Trưởng ban Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN Đ/c Lê Kim Hùng
1700 Họp Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN mở rộng - Như bên;
- Ủy ban kiểm tra Công đoàn ĐHĐN;
- Chủ tịch các Công đoàn cơ sở;
- Trưởng Ban Thanh tra nhân dân ĐHĐN.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
1900 Họp báo công bố Đề án tuyển sinh 2017 - Giám đốc;
- Trưởng các phòng, khoa;
- Tổ Tư vấn tuyển sinh;
- Tổ QTM&TT;
- Các cá nhân được phân công
- Đại biểu mời.
Phòng họp Giám đốc Phân hiệu
 Thứ 4
30/03/2017
800 Họp xét LTT Quý 1/2017 - Giám đốc;
- Chủ tịch CĐ;
- Bí Thư ĐTN;
- Trưởng, phó các đơn vị: Phòng, Khoa, Tổ
Phòng họp
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Giám đốc Phân hiệu
 Thứ 5
31/03/2017
1400 Họp tổ xây dựng Đề án tổ chức sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học thành viên Theo QĐ số 771/QĐ-ĐHĐN ngày 08/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Tổ trưởng
1500 Tiếp cán bộ,công chức Cán bộ,công chức có nhu cầu.
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
CS 1: Khoa Kinh tế; CS 2: Khoa Sư phạm & DBĐH CS 1: Khoa Kinh tế - Phó Chủ tịch CĐ; - CS 2: Khoa Sư phạm & DBĐH - Chủ tịch CĐ
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
 Thứ 2
28/03/2017
800 Họp xét chuyển chức danh nghề nghiệp
của ĐHĐN năm 2017
Theo QĐ số 960/QĐ-ĐHĐN của Giám đốc ĐHĐN ngày 22/3/2017 và các viên chức đăng ký xin chuyển chức danh nghề nghiệp. Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
1000 Họp Hội đồng thẩm định
chương trình đào tạo đại học ngành Dược
- Theo QĐ số 970/QĐ-ĐHĐN, ngày 22/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN;
- Khoa Y Dược: Đại diện Lãnh đạo khoa, Trưởng các Bộ môn liên quan.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
1000 Họp Hội đồng thẩm định
chương trình đào tạo đại học
ngành Răng Hàm Mặt
- Theo QĐ số 969/QĐ-ĐHĐN, ngày 22/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN;
- Khoa Y Dược: Đại diện Lãnh đạo khoa, Trưởng các Bộ môn liên quan.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
1330 Hội thảo “Kinh nghiệm thực tế nổi bật của các thư viện Đông Nam Á và Hoa Kỳ” - Cán bộ Thư viện các CSGDĐHTV Đại học Đà Nẵng;
- Cán bộ thư viện các trường Đại học, Cao đẳng và Thư viện công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS. TS Nguyễn Ngọc Vũ
1330 Làm việc với Hội đồng Anh Giám đốc ĐHĐN; Trưởng các Ban: HTQT, ĐBCLGD; Phó Viện trưởng phụ trách VNUK. Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
1400 Mở thầu các gói thầu thiết bị chuyên ngành thuộc Dự án đầu tư xây dựng
Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum (điều chỉnh)
- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện Lãnh đạo Ban KHTC; Lãnh đạo Ban CSVC và các chuyên viên;
- Mời: PGS.TS Đặng Văn Mỹ - Giám đốc PH ĐHĐN tại Kon Tum;
- Đơn vị tư vấn đấu thầu: Đại diện Lãnh đạo đơn vị và Tổ chuyên gia;
- Đại diện các nhà thầu tham gia dự thầu;
- Khách mời và cá nhân có quan tâm.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS Ngô Văn Dưỡng
1500 Tiếp đoàn trường ĐHQG Yokohama
Nhật Bản
- ĐHĐN: Đại diện Ban GĐ ĐHĐN, Phó Trưởng Ban HTQT;
- VP Liên lạc ĐHQG Yokohama;
- Mời: GS. Motonari Tanabu;
GS. Takeshi Arthur Thornton; GS. Yusuke Takasu.
Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
1500 Đại hội Hội Cựu chiến binh
Trường Đại học Bách khoa
Nhiệm kỳ thứ III
- Đại diện Lãnh đạo Hội CCB ĐHĐN;
- Đại biểu khách mời;
- Hội viên Hội CCB Trường ĐHBK.
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Phòng họp Khu A Tr.ĐHBK Chủ tịch Hội CCB Trường ĐHBK
 Thứ 3
29/03/2017
800 Trường ĐHBK tiếp và làm việc với
GS. Lê Thành Nhân,
ĐH Nice Sophia Antipolis
- Trường ĐHBK: Hiệu trưởng; Trưởng các Phòng: TCHC, KH&HTQT; lãnh đạo TTXS;
- Đại diện nhóm TRT IoTIA.
Tr. ĐHBK Hiệu trưởng Trường ĐHBK
800 Giao ban Ban Chỉ huy Quân sự ĐHĐN
Quý I/2017
- Ban Chỉ huy Quân sự ĐHĐN, Cán bộ chuyên trách (đ/c Trần Phước Sơn – Chuyên viên Ban TCCB); Trung đội trưởng (B Trưởng), Tiểu đội trưởng (A Trưởng) của đơn vị tự vệ thuộc các CSGDĐH thành viên;
- Khách mời.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Đ/c Ngô Văn Dưỡng Chỉ huy trưởng BCHQS ĐHĐN
900 Giao ban Quý 1 công tác
Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN
- Cán bộ Văn phòng: Đảng ủy ĐHĐN và các Đảng ủy cơ sở;
- Đ/c Đảng ủy viên phụ trách công tác Văn phòng các Đảng ủy cơ sở.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Chánh VP Đảng ủy ĐHĐN
1400 Giao ban Quý 1 công tác
UBKT Đảng uỷ ĐHĐN
- Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHĐN;
- Chủ nhiệm UBKT các Đảng ủy cơ sở.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN
1530 Giao ban Quý 1 công tác
Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
* ĐHĐN:
- Ủy viên Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN;
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các tổ chức đoàn thể ĐHĐN (Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB), Phó Trưởng Ban phụ trách CTHSSV;
- Các đ/c Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN;
- Các đ/c Cộng tác viên Dư luận XH ĐHĐN;
* Đảng ủy cơ sở:
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các Đảng uỷ cơ sở;
* Mời dự: Đ/c Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Phó Trưởng ban Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN Đ/c Lê Kim Hùng
1700 Họp Ban Chấp hành
Công đoàn ĐHĐN mở rộng
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
- Như bên;
- Ủy ban kiểm tra Công đoàn ĐHĐN;
- Chủ tịch các Công đoàn cơ sở;
- Trưởng Ban Thanh tra nhân dân ĐHĐN.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
800 Khóa huấn luyện đào tạo Khởi nghiệp dành cho Giảng viên (từ ngày 29/3/2017 đến ngày 01/4/2017). - Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh;
- Giảng viên và cán bộ quản lý các trường Đại học và Cao đẳng ở thành phố Đà Nẵng.
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
- Tầng 6, Khu B 41 Lê Duẩn; - Vườn ươm doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng (31 Trần Phú) Phó Viện Trưởng Phụ trách Viện NC&ĐT Việt-Anh
 Thứ 4
30/03/2017
1000 Tiếp GS. Taisei Ota, Nhật Bản - ĐHĐN: Giám đốc; Chuyên viên HTQT;
- Khoa Y Dược: Đại diện Lãnh đạo; Đại diện bộ phận HTQT.
Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
1020 GS. Taisei Ota, Nhật Bản làm việc và
tham quan cơ sở vật chất của
Khoa Y Dược
Khoa Y Dược: Đại diện Lãnh đạo; Đại diện bộ phận HTQT. Khoa Y Dược Đại diện Lãnh đạo Khoa Y Dược
 Thứ 5
31/03/2017
800 Ban Tổ chức Cán bộ làm việc với
Trường ĐHBK về xác định chỉ tiêu
tuyển dụng viên chức năm 2017
- ĐHĐN: Ban TCCB;
- Trường ĐHBK: Đại diện BGH; Phòng TCHC.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Trưởng Ban TCCB
800 Chung kết khu vực miền Trung hội thi “Tìm kiếm đại sứ truyền thông khoa học – FameLab Việt Nam 2017” - Đại biểu khách mời;
- Các thí sinh đăng ký dự thi;
- ĐVTN được triệu tập theo Thông tri số 76 TTTT/ĐHĐN-ĐTN ngày 23/3/2017.
Hội trường 41 Lê Duẩn Bí thư Đoàn ĐHĐN
930 Ban Tổ chức Cán bộ làm việc với
Trường ĐHKT về xác định chỉ tiêu
tuyển dụng viên chức năm 2017
- ĐHĐN: Ban TCCB;
- Trường ĐHKT: Đại diện BGH; Phòng TCHC.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Trưởng Ban TCCB
1400 Họp tổ xây dựng Đề án tổ chức sắp xếp
lại các cơ sở giáo dục đại học thành viên
Theo QĐ số 771/QĐ-ĐHĐN
ngày 08/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Tổ trưởng
 Thứ 6
01/04/2017
800 Vòng Bán kết cuộc thi
Sinh viên tài năng, thanh lịch
Đại học Đà Nẵng năm 2017
- BTC Cuộc thi theo QĐ số 184 QĐ/ĐHĐN-ĐTN ngày 10/3/2017;
- Các thí sinh đăng kí dự thi;
- Sinh viên quan tâm đến chương trình.
Hội trường 41 Lê Duẩn BTC Cuộc thi
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge