Lịch công tác tuần (8) từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM
THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
 Thứ 2
21/02/2017
1900 Chung kết cuộc thi Thắp sáng tài năng kinh doanh UD-CK - Ban tổ chức;
- Đại biểu mời.
Hội trường Nhà Đa Năng Trưởng Ban tổ chức
 Thứ 3
22/02/2017
1400 Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khối - Các đơn vị trong Khối thi đua
- Đại biểu mời
Phòng họp Trưởng Khối thi đua
1500 Họp Chi bộ Giảng viên Như bên Phòng họp Bí thư CB Giảng viên
 Thứ 4
23/02/2017
800 Họp Ban tổ chức Lễ Kỷ nhiệm 10 năm thành lập Phân hiệu Như bên Phòng họp Trưởng Ban tổ chức
1400 Họp Hội đồng Tuyển sinh Phân hiệu năm 2017 Theo Quyết định số 68/QĐ-PHKT, ngày 20/02/2017 của Giám đốc Phân hiệu Phòng họp Chủ tịch Hội đồng
 Thứ 5
24/02/2017
1000 Giao ban Hợp tác quốc tế - ĐHĐN: Giám đốc; Ban HTQT; Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Ban TCCB, Ban PCTĐ, Ban KHTC;
- Trường ĐHBK: Phòng KHCN&HTQT: Đại diện Lãnh đạo, 01 chuyên viên;
- Trường ĐHKT, Trường ĐHSP, Trường ĐHNN: Phòng KH&HTQT: Đại diện Lãnh đạo, 01 chuyên viên phụ trách HTQT;
- Trường CĐCN: Phòng QLKH&HTQT: Đại diện Lãnh đạo, 01 chuyên viên phụ trách HTQT;
- Trường CĐCNTT: Phòng ĐT&NCKH: Đại diện Lãnh đạo, 01 chuyên viên phụ trách HTQT;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa Y Dược: Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách HTQT;
- Khoa ĐTQT: Lãnh đạo Khoa, chuyên viên phụ trách.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
 Thứ 2
21/02/2017
800 Lãnh đạo ĐHĐN làm việc với
Trường Đại học Bách khoa về
Kế hoạch các mảng công tác năm 2017
- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; Đại diện lãnh đạo: VP Đảng ủy, Văn phòng ĐHĐN; Đại diện lãnh đạo các Ban chức năng;
- Trường ĐHBK: Ban Giám hiệu, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Trưởng các Phòng/Khoa và các đơn vị trực thuộc trường.
Phòng họp Tr. ĐHBK Giám đốc ĐHĐN
1400 Bàn về Hệ thống CNTT của
Trung tâm TTHL
- ĐHĐN: PGĐ Nguyễn Ngọc Vũ; đại diện Lãnh đạo: Ban CSVC, VP ĐHĐN, Phụ trách CNTT- ĐHĐN;
- Trung tâm TTHL: Giám đốc, Trưởng Phòng DVTT, Phụ trách CNTT, Tài nguyên Thông tin;
- Trường ĐHBK: đại diện Lãnh đạo Phòng CSVC, Phòng TCHC, Phụ trách CNTT.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ
1430 Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với
Đại học Université du Québec à
Trois-Rivières, Canada
- ĐHĐN: Giám đốc; Chánh VP; Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT; Đại diện Lãnh đạo Khoa ĐTQT;
- Trường ĐHBK, Trường ĐHKT: Đại diện: BGH, Phòng KHCN&HTQT.
Phòng 8010 Khu B 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
1600 Trường ĐHKT tiếp Đại học Université du Québec à Trois-Rivières, Canada Trường ĐHKT: Đại diện: BGH, Lãnh đạo: Phòng KH&HTQT, Khoa Du lịch. Tr. ĐHKT Đại diện BGH Trường ĐHKT
900 Họp UBKT Công đoàn Cơ quan ĐHĐN - Các đồng chí trong UBKT Công đoàn Cơ quan ĐHĐN;
- Mời Chủ tịch các Công đoàn bộ phận.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ nhiệm UBKT Công đoàn CQ ĐHĐN
 Thứ 3
22/02/2017
800 Lãnh đạo ĐHĐN làm việc với
Trường Đại học Sư phạm về
Kế hoạch các mảng công tác năm 2017
- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; Đại diện lãnh đạo: VP Đảng ủy, Văn phòng ĐHĐN; Đại diện lãnh đạo các Ban chức năng
- Trường ĐHSP: Ban Giám hiệu, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Trưởng các Phòng/Khoa và các đơn vị trực thuộc trường.
Phòng họp Tr. ĐHSP Giám đốc ĐHĐN
830 Trường ĐHBK tiếp Đại học Université du Québec à Trois-Rivières, Canada Trường ĐHBK: Đại diện: BGH, Lãnh đạo: Phòng KHCN&HTQT, Khoa ĐTVT, Khoa CNTT, Khoa QLDA. Tr. ĐHBK Đại diện BGH Trường ĐHBK
1400 Lãnh đạo ĐHĐN làm việc với
Trường Đại học Ngoại ngữ về
Kế hoạch các mảng công tác năm 2017
- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; Đại diện lãnh đạo: VP Đảng ủy, Văn phòng ĐHĐN; Đại diện lãnh đạo các Ban chức năng;
- Trường ĐHNN: Ban Giám hiệu, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Trưởng các Phòng/Khoa và các đơn vị trực thuộc trường.
Phòng họp Tr. ĐHNN Giám đốc ĐHĐN
1700 Tiếp Ngài Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam - Hội Hữu nghị Việt Đức TP Đà Nẵng;
- Trường CĐCN: Hiệu trưởng, Phó HT phụ trách HTQT; Phòng QLKH&HTQT; Ban Chủ nhiệm các Khoa;
- Theo giấy mời.
Phòng họp Tr. CĐCN Hiệu trưởng Tr. CĐCN - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Đức ĐN
 Thứ 4
23/02/2017
800 Lãnh đạo ĐHĐN làm việc với
Trường Cao đẳng Công nghệ về
Kế hoạch các mảng công tác năm 2017
- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; Đại diện lãnh đạo: VP Đảng ủy, Văn phòng ĐHĐN; Đại diện lãnh đạo các Ban chức năng;
- Trường CĐCN: Ban Giám hiệu, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Trưởng các Phòng/Khoa và các đơn vị trực thuộc trường.
Phòng họp Tr. CĐCN Giám đốc ĐHĐN
1000 Ban Giám đốc ĐHĐN việc với
Khoa CNTT và Truyền thông
- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; Đại diện lãnh đạo: VP Đảng ủy, Văn phòng ĐHĐN; Đại diện lãnh đạo các Ban chức năng;
- Trường CĐCNTT: Ban Giám hiệu; Trưởng Khoa CNTT và Truyền thông.
Phòng họp Tr. CĐCN Giám đốc ĐHĐN
1400 Lãnh đạo ĐHĐN làm việc với
Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin về Kế hoạch các mảng công tác năm 2017
- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; Đại diện lãnh đạo: VP Đảng ủy, Văn phòng ĐHĐN; Đại diện lãnh đạo các Ban chức năng;
- Trường CĐCNTT: Ban Giám hiệu, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Trưởng các Phòng/Khoa và các đơn vị trực thuộc trường.
Phòng họp Tr. CĐCNTT Giám đốc ĐHĐN
1500 Thảo luận về kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp - Thường trực Đoàn TN – Hội SV ĐHĐN;
- Mời: Trưởng Phòng KH&HTQT Trường ĐHKT.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Chủ tịch HSV ĐHĐN
 Thứ 5
24/02/2017
800 Lãnh đạo ĐHĐN làm việc với
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh về Kế hoạch các mảng công tác năm 2017
- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng ĐHĐN; Đại diện lãnh đạo các Ban chức năng;
- Viện NC&ĐT Việt- Anh: Phó Viện trưởng phụ trách, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Khoa và các đơn vị trực thuộc Viện.
Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
1000 Giao ban Hợp tác quốc tế - ĐHĐN: Giám đốc; Ban HTQT; Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Ban TCCB, Ban PCTĐ, Ban KHTC;
- Trường ĐHBK: Phòng KHCN&HTQT: Đại diện Lãnh đạo, 01 chuyên viên;
- Trường ĐHKT, Trường ĐHSP, Trường ĐHNN: Phòng KH&HTQT: Đại diện Lãnh đạo, 01 chuyên viên phụ trách HTQT;
- Trường CĐCN: Phòng QLKH&HTQT: Đại diện Lãnh đạo, 01 chuyên viên phụ trách HTQT;
- Trường CĐCNTT: Phòng ĐT&NCKH: Đại diện Lãnh đạo, 01 chuyên viên phụ trách HTQT;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa Y Dược: Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách HTQT;
- Khoa ĐTQT: Lãnh đạo Khoa, chuyên viên phụ trách.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
 Thứ 6
25/02/2017
800 Kỷ niệm 50 năm gặp mặt của thầy và trò trường nữ trung học Hồng Đức - Ban Tổ chức;
- Theo giấy mời.
Hội trường 41 Lê Duẩn Cô Trần Thị Ý Cựu giáo viên trường Phan Châu Trinh
830 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của
NCS Võ Duy Thanh,
ngành Khoa học máy tính,
Mã số: 62.48.01.01
- Theo QĐ số 228/QĐ-ĐHĐN, ngày 19/01/2017 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.
Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
1330 Lễ Tổng kết và Trao bằng Tốt ngiệp đại học hệ đào tạo học từ xa ngành
Ngôn ngữ Anh khóa AV21B2
- CBVC Trung tâm ĐTTX;
- HV lớp AV21B2.
Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn Phó Giám đốc T. tâm ĐTTX
1400 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của
NCS Nguyễn Văn Long Giang,
ngành Kỹ thuật cơ khí động lực,
Mã số: 62.52.01.16
- Theo QĐ số 229/QĐ-ĐHĐN, ngày 19/01/2017 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.
Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
1430 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của
NCS Lê Thanh Long,
ngành Khoa học máy tính,
Mã số: 62.48.01.01
- Theo QĐ số 266/QĐ-ĐHĐN, ngày 23/01/2017 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các cá nhân có quan tâm.
Khu B 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng