Thứ năm, ngày 18/01/2018
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 27,595,121
   Hiện tại: 21453
TIN SINH VIÊN

[211]why does my boyfriend c>Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015, khóa 8 - Hệ chính quy (26/12/2014 1:18:59 PM)
xeloda kanser open xeloda kanser
[212]Thông báo kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành Kinh tế xây dựng, lớp K410KX - Hệ Chính Quy (22/12/2014 4:54:43 PM)
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
online cialis coupons cialis free coupon lilly cialis coupons
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
[213]Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ 1 năm học 2014-2015 Khóa 511,612,713 Đại học, Cao đẳng - Hệ Chính quy (CÓ THAY ĐỔI) (16/12/2014 10:55:01 AM)
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
[214]Danh sách sinh viên miễn giảm học phí năm học 2014-2015 (10/12/2014 7:33:29 AM)
coupon for prescriptions discount card for prescription drugs viagra coupons 2016
cialis 20 mg dosage blood sugar levels
[215]blog.gobiztech.com >Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ 1, Năm học 2014-2015 Khóa 511,612,713 Đại học và Cao đẳng - Hệ chính quy (27/11/2014 3:49:08 PM)
should i cheat on my boyfriend boyfriend cheat i just cheated on my boyfriend
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
abortion pill abortion pill abortion pill
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
[216]Danh sách phân lớp tiếng Anh đầu vào khóa 8 (có bổ sung) (20/11/2014 4:19:38 PM)
late term abortion pill clinics information about abortion pill different types of abortion pill
[217]Lịch kiểm tra bổ sung Tiếng anh đầu khóa (dành cho sinh viên khóa 8 chưa tham gia kiểm tra) (15/11/2014 7:25:30 AM)
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
coupons website coupon codes free discount codes
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
[218]Danh sách phân lớp tiếng Anh đầu vào khóa 8 (13/11/2014 3:39:50 AM)
coupons website abortion free discount codes
[219]boyfriend cheat i j>Thông báo Về chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh, tin học của sinh viên trước khi tốt nghiệp (13/11/2014 3:30:23 AM)
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
nexium control ireland come2belgrade.com nexium control reviews
late term abortion pill clinics how do abortion pill work different types of abortion pill
[220]Thông báo thay đổi lịch bảo vệ thực tập tốt nghiệp lớp K410KXV (12/11/2014 9:25:39 PM)
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
where can i buy abortion pills americanstreethockey.com how much is an abortion
[221]Thông báo dời lịch thi và bảo vệ luận văn tốt nghiệp Lớp K410KX, sinh viên thi lại tốt nghiệp Hệ chính quy và Lớp K410KTV,K410QTV Hệ vừa làm vừa học, năm học 2014-2014 (28/10/2014 4:55:45 PM)
marriage affairs open i want an affair
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
losartankalium krka bivirkninger go losartan
ramipril hoste ramipril ramipril hexal 5 mg tabletten
nexium control ireland come2belgrade.com nexium control reviews
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
[222]Lịch kiểm tra tiếng anh đầu khóa K814 (28/10/2014 2:11:01 PM)
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
[223]Quy định về việc thực hiện “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành kèm theo Quyết định số 364/QĐ-PHKT ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (23/10/2014 11:16:26 PM)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
where can i buy abortion pills when is it too late to have an abortion how much is an abortion
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
[224]Danh sách sinh viên các lớp K410KX, K410QTV, K410KTV nợ học phần (23/10/2014 10:14:15 AM)
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
imitrex 25mg internetsellout.com ciprofloxacin 250mg
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
ramipril hoste ramipril ramipril hexal 5 mg tabletten
[225]Lịch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015 Lớp K713KTLTV.GL Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ VLVH ngành Kế toán (17/10/2014 11:04:41 AM)
coupon for prescriptions blog.alpacanation.com viagra coupons 2016
where can i buy abortion pills early abortion options how much is an abortion
[226]Lịch thi học kỳ 1 năm học 2014-2015 Lớp K713KTLTV.KT Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ VLVH ngành Kế toán (17/10/2014 11:02:53 AM)
imitrex 25mg internetsellout.com ciprofloxacin 250mg
coupon for prescriptions blog.alpacanation.com viagra coupons 2016
nexium control ireland nexium dosage otc nexium control reviews
nootropil 1200 nootropil 800 g nootropil review
[227]Thông báo về việc nhận tiền học bổng khuyến khích học tập và học bổng của doanh nghiệp học kỳ 2, năm học 2013 – 2014 (13/10/2014 11:05:17 AM)
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
coupon for prescriptions blog.alpacanation.com viagra coupons 2016
cialis 20 mg dosage blood sugar levels
[228]Thông báo v/v tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đại học đợt 2, năm học 2013-2014 (29/09/2014 9:34:41 AM)
imitrex 25mg internetsellout.com ciprofloxacin 250mg
online cialis coupons adlerhohenems.com lilly cialis coupons
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
[229]Chuẩn đầu ra Ngành Công nghệ sinh học - Bậc cao đẳng - Hệ chính quy (25/09/2014 3:55:48 PM)
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
coupon for cialis myvisajobs.com cialis coupon
online cialis coupons cialis free coupon lilly cialis coupons
[230]Chuẩn đầu ra Ngành Quản trị kinh doanh - Bậc đại học - Hệ chính quy (25/09/2014 9:04:18 AM)
nexium control ireland read nexium control reviews
[231]Chuẩn đầu ra Ngành dịch vụ du lịch và lữ hành - Bậc đại học - Hệ chính quy (25/09/2014 8:29:42 AM)
should i cheat on my boyfriend blog.gobiztech.com i just cheated on my boyfriend
walgreens prints coupons open free printable coupons
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
xeloda kanser open xeloda kanser
[232]Chuẩn đầu ra Ngành Kinh doanh nông nghiệp - Bậc đại học - Hệ chính quy (25/09/2014 8:13:10 AM)
should i cheat on my boyfriend blog.gobiztech.com i just cheated on my boyfriend
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
imitrex 25mg internetsellout.com ciprofloxacin 250mg
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
[233]Chuẩn đầu ra Ngành Kinh doanh thương mại - Bậc đại học - Hệ chính quy (25/09/2014 7:43:03 AM)
manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
online cialis coupons cialis free coupon lilly cialis coupons
[234]Danh sách cơ quan nhận sinh viên thực tập năm học 2014 - 2015 (24/09/2014 3:59:16 PM)
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
online cialis coupons adlerhohenems.com lilly cialis coupons
[235]Kế hoạch thực tập tốt nghiệp ngành: Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án Lớp: K410KXV - Hệ vừa làm vừa học (19/09/2014 8:30:57 AM)
free discount prescription cards evans.com.mx cialis 2015 coupon
late term abortion pill clinics information about abortion pill different types of abortion pill
coupons website coupon codes free discount codes
[236]Lịch ôn thi, thi và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K410 - Hệ chính quy và sinh viên thi lại năm học 2014-2015 (18/09/2014 8:31:15 AM)
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
[237]Thông báo về việc nộp các khoản phí phục vụ bảo vệ đồ án, khóa luận và ôn tập, thi tốt nghiệp (15/09/2014 3:16:21 PM)
free discount prescription cards go cialis 2015 coupon
where can i buy abortion pills early abortion options how much is an abortion
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
[238]Lịch ôn thi, thi và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K410 - Hệ Vừa làm vừa học năm học 2014-2015 (15/09/2014 3:12:20 PM)
Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông báo lịch ôn thi, thi và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 4, hệ VLVH, năm học 2014 - 2015
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
coupon for prescriptions blog.alpacanation.com viagra coupons 2016
where can i buy abortion pills when is it too late to have an abortion how much is an abortion
coupons website coupon codes free discount codes
[239]Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình, học kỳ 1, năm học 2014-2015 (09/09/2014 9:06:30 PM)
ramipril hoste click ramipril hexal 5 mg tabletten
nexium control ireland nexium dosage otc nexium control reviews
online cialis coupons adlerhohenems.com lilly cialis coupons
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
[240]Mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí (08/09/2014 3:32:18 PM)
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
can i take omeprazole before surgery can i take omeprazole before surgery can i take omeprazole before surgery
free discount prescription cards coupons for cialis 2016 cialis 2015 coupon
 Tìm thấy: 634 mục / 22 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] More ...