Thứ bảy, ngày 16/12/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 26,165,380
   Hiện tại: 5886
BCH Công đoàn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum chúc mừng các đồng chí đoàn viên công đoàn có ngày sinh nhật trong tháng 5/2017 (03/05/2017 9:08:49 AM)

STT HỌ  TÊN SINH NGÀY BỘ PHẬN
1 Lê Tấn Tài 26/05/1977 HC
2 Đỗ Thị Thanh Phượng 04/05/1983 ĐT
3 Đồng Ngọc Nguyên  Thịnh 24/05/1986 SPKT
4 Trần Văn Nam 12/05/1980 SPKT
5 Nguyễn Thị Thanh Hiền 14/05/1987 SPKT
6 Phan Thị Thanh  Quyên 17/05/1990 KT
7 Đặng Minh Quang 20/05/1984 HC
8 Lê Thị Thủy 10/05/1984 HC
9 Nguyễn Thị  Thương 15/05/1991 ĐT
10 Từ Thị Vân 12/05/1990 HC