Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 25,352,459
   Hiện tại: 10331
Danh sách cá nhân và đơn vị ủng hộ kỷ niệm 10 năm thành lập trường (05/01/2017 10:46:38 AM)

BẢNG KÊ DANH SÁCH CÁ NHÂN VÀ ĐƠN VỊ ỦNG HỘ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

STT CÁ NHÂN / ĐƠN VỊ NGÀY CHUYỂN SỐ TIỀN
1 Nguyễn Đức Hưởng - Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Liên Việt Postbank 06/12/2016 100.000.000
2 CNMT- Công ty CP Dịch vụ viễn thông & in Bưu điện Đà Nẵng 26/12/2016 3.000.000
3 DN SX-TM Nhật Mỹ - 713 Điện Biên Phủ - TP. Đà Nẵng 26/12/2016 5.000.000
4 Võ Thị Thanh Thảo - P. HCTH - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 29/12/2016 1.000.000
5 Tập lớp K814TT - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 50.000
6 Tập thể lớp K814KI - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 100.000
7 P. KHTC - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 500.000
8 Tổ Khảo Thí - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 700.000
9 Nguyễn Tố Như - Khoa Kinh tế - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 1.000.000
10 Nguyễn Văn Linh - Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 1.000.000
11 Thái Thị Bích Vân - Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 1.000.000
12 Nguyễn Thị Trúc Phương - Khoa Sư phạm - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 1.000.000
13 Lê Thị Thu Mai - P. KHTC - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 1.000.000
14 Nguyễn Minh Thông - P. NCKH - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 1.000.000
15 P. Công tác HSSV - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 1.200.000
16 Phạm Kiên - Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 1.500.000
17 Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 1.700.000
18 P. HCTH - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 2.100.000
19 Khoa Sư phạm - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 3.200.000
20 P. Đào tạo - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 3.500.000
21 Khoa Kinh tế - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 5.200.000
22 Nguyễn Bá Trung - Khoa Kinh tế - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 31/12/2016 1.000.000
23 Lê Thị Hồng nghĩa - Tổ Thư Viện Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 31/12/2016 1.000.000
24 Tổ Thư Viện Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 31/12/2016 1.000.000
25 Nguyễn Việt Tuấn - P. Đào tạo - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 31/12/2016 2.000.000
26 Văn phòng Đoàn - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 05/01/2017 400.000
27 Mai Thị Thúy Diễm - P. NCKH - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 05/01/2017 1.000.000
28 Tổ Quản Trị Mạng và truyền thông - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 05/01/2017 1.196.700
29 Tập thể Lớp Khuyến Nông KN46 - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 05/01/2017 5.000.000
30 Nguyễn Ngọc Sâm - Công ty CP 06/01/2017 2.000.000
31 Trần Thị NHật Linh - P. KHTC Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 09/01/2017 1.000.000
32 P. NCKH - Phân hiệu ĐHĐN tại kon tum 06/01/2017 200.000
33 Hoàng Thị Dương - Cựu sinh viên K511QTV 09/01/2017 500.000
34 Tập thể lớp K612QTV - Phân hiệu ĐHĐN tại kon tum 10/01/2017 5.000.000
35 Tập thể lớp CH K34 Kế toán - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon TUm 10/01/2017 10.000.000
36 Bùi Thị Khánh Ly - P. KHTC - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 10/01/2017 1.500.000
37 Nguyễn Ngọc Hùng-P. HCTH - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon TUm 10/01/2017 1.500.000
38 TT lớp K612LHV - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 10/01/2017 5.000.000
39 TT lớp C814KT - Phân hiệu ĐHĐN tại kon Tum 12/01/2017 75.000
40 TT lớp K915LK2 - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 12/01/2017 1.500.000
41 TT lớp CH K34 ngành Tài chính - Ngân hàng - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 12/01/2017 10.000.000
42 TT lớp K10TH - Phân hiệu ĐHĐN tại kon Tum 12/01/2017 200.000
43 TT lớp K713LHV.NH - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 14/01/2017 3.000.000
44 Công Ty Hoàng Hương Đà Nẵng - TP Đà Nẵng 13/01/2017 2.000.000
45 TT lớp K814KTLTV - Phân hiệu ĐHĐN tại kon Tum 13/01/2017 4.000.000
46 Công Ty Sao Nam Sông Hàn Đà Nẵng - TP Đà Nẵng 16/01/2017 3.000.000
47 Công Ty TNHH Triệu Phùng - Kon Tum 16/01/2017 2.000.000
48 Phòng Khám Bác Sĩ Phạm Bá Đà - TP Kon Tum 16/01/2017 2.000.000
49 TT lớp cao học K29QLGD - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 17/01/2017 5.000.000
50 TT lớp K915TH - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 18/01/2017 1.050.000
51 Công Ty Điện Lực Tỉnh Kon Tum 18/01/2017 5.000.000
52 Trường Cao đẳng công Nghệ Thông TIn - Đại học Đà Nẵng 18/01/2017 10.000.000
53 Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng 18/01/2017 10.000.000
54 Doanh nghiệp tư nhân Kim Thành - Kon Tum 19/01/2017 2.000.000
55 Công Ty TNHH MTV Mạnh Cương - Kon Tum 19/01/2017 100 USD
56 TT lớp K713QTV - Phân hiệu ĐHĐN tại kon Tum 19/01/2017 7.000.000
57 TT lớp CH K34 QLKT - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 19/01/2017 10.000.000
58 TT lớp K915QTLTV - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon TUm 20/01/2017 500.000
59 TT lớp K410KX - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 20/01/2017 500.000
60 Nguyễn Thanh Bình - Đường Urê - TP Kon Tum 24/01/17 2.000.000
61 Đỗ Thị Thanh Phượng - phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 24/01/17 1.000.000
62 Công Ty Tiến Sơn - Kon Tum 24/01/17 1.500.000
63 Tổng Công ty Điện Lực Miền trung 25/01/17 20.000.000
64 Ông Nguyễn Hữu Tháp - Phụ huynh sinh viên - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 06/02/2017 5.000.000
65 Ông Trần Quang Vinh - Phụ huynh sinh viên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 06/02/2017 5.000.000
66 Trung Tâm GDTX - Đại học Đà Nẵng 23/01/2017 5.000.000
67 Công Ty Thảo Nguyên Phát - Kon Tum 23/01/2017 2.000.000
68 Công Ty CP Tư Vấn XD giao thông Kon Tum 121 23/01/2017 2.000.000
69 TT lớp cao học ngành QTKD K30QTR.KT - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 06/02/2017 2.000.000
70 TT lớp K10QTV và K10KTV - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 06/02/2017 1.000.000
71 TT lớp K915LHV.KT - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 07/02/2017 2.000.000
72 Công ty CP Thiết kế và Xây Dựng Hiếu Giang Đà Nẵng 07/02/2017 5.000.000
73 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 07/02/2017 15.000.000
74 TT lớp K208TD - Phân hiệu ĐHĐN tại kon tum 08/02/2017 2.000.000
75 Công ty TNHH MTV Tâm Nguyên Kon Tum 08/02/2017 500.000
76 Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng 09/02/2017 10.000.000
77 TT lớp 37K19.2 Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 09/02/2017 3.000.000
78 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 09/02/2017 20.000.000
79 Trường Cao đằng Công nghệ Đại học Đà Nẵng 09/02/2017 10.000.000
80 TT lớp K10TM - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 09/02/2017 50.000
81 TT lớp K10KI - Phân hiệu ĐHĐN tại kon tum 10/02/2017 200.000
82 TT lớp K915KT - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 10/02/2017 200.000
83 TT lớp K10KT - Phân hiệu ĐHĐn tại Kon Tum 10/02/2017 330.000
84 Ông Lê Đức Tín - Cựu Học viên CH K27QTR - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 10/02/2017 5.000.000
85 TT lớp K915ST - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 10/02/2017 1.090.000
86 TT lớp K10ST - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 10/02/2017 520.000
87 TT lớp K915TT - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon TUm 10/02/2017 170.000
88 Huyện Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện ia H' Drai 10/02/2017 10.000.000
89 Ông Đào Văn Trung - Cựu sinh viên K410QTV - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon TUm 10/02/2017 3.000.000
90 Ông Phạm Thành Khiết - Cựu hv CH K22TRQ - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 10/02/2017 1.000.000
91 TT lớp K915LK1 - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 10/02/2017 1.400.000
92 TT lớp K915GT - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 10/02/2017 160.000
93 TT lớp 39K19 - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 12/02/2017 2.500.000
94 TT lớp K814TTLTV - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 11/02/2017 1.000.000
95 TT lớp K713LHV.KT - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 13/02/2017 3.000.000
96 Ông NGuyễn VIết HÙng - Q. Hải châu, TP Đà Nẵng - Phụ huynh sv Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 13/02/2017 2.000.000
97 TT lớp CH K34 ngành XD DDCN - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 13/02/2017 10.000.000
98 Công ty TNHH Kiến tạo Nguyên Khoa - TP Đà Nẵng 13/02/2017 10.000.000
99 TT lớp K713KX ủng hộ 10 năm thành lập trường 13/02/2017 650.000
100 TT lớp K915QT - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 13/02/2017 200.000
101 Công Ty ViNaCoNex 25 - Đà Nẵng 13/02/2017 10.00.000
102 Bà Từ Thị Ngọc Lan - Cựu sinh viên K511NH Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 13/02/2017 500.000
103 Ông Phạm Văn Thắng - Trưởng phòng Giáo dục huyện Kon PLông Kon Tum 13/02/2017 5.000.000
104 Ông nguyễn Văn Sơn phụ Huỳnh sinh viên Nguyễn minh Long K713GT - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 13/02/2017 2.000.000
105 Ủy Ban Nhân dân Thành phố Kon Tum 14/02/2017 10.000.000
106 TT Cựu sinh viên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon TUm làm việc tại UBND Thành phố Kon TUm 14/02/2017 3.000.000
107 Công Ty TNHH MTV Cà phê 734 - Đăk Hà Kon Tum 13/02/2017 5.000.000
108 Ông Nguyễn Văn Khoa 14/02/2017 2.000.000
109 Công Ty Bảo Minh Đà Nẵng 14/02/2017 3.000.000
110 TT lớp K814DL - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 14/02/2017 50.000
111 TT lớp 16LTDMN.KT - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 14/02/2017 2.000.000
112 Công Ty TNHH Trí Tín Nghĩa - Kon Tum 14/02/2017 2.000.000
113 TT lớp K814KX - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 14/02/2017 130.000
114 Viện NC & ĐT Việt - ANh Đà Nẵng 14/02/2017 3.000.000
115 Phan Ngọc Định 14/02/2017 1.000.000
116 Công Ty TNHH Trường Khang Kon Tum 14/02/2017 1.000.000
117 Bưu điện Tỉnh Kon Tum 15/02/2017 2.000.000
118 TT lớp CH K30PT.KT - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 15/02/2017 3.000.000
119 Trung tâm Khoa học Công Nghệ ĐH Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng 15/02/2017 5.000.000
120 TT lớp CH K31 Toán giải tích - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 15/02/2017 1.000.000
121 UBND huyện ĐăkHà - Kon Tum 15/02/2017 10.000.000
122 TT lớp CH K34TRQ.KT - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 15/02/2017 10.000.000
123 TT lớp K713GT - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 15/02/2017 1.000.000
124 Bảo hiểm xã hội Tỉnh Kon Tum 15/02/2017 5.000.000
125 Ngân hàng Agribank Kon Tum 15/02/2017 10.000.000
126 TT lớp B15K19.3 - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 15/02/2017 1.000.000
127 TT lớp K915NH - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 15/02/2017 200.000
128 TT kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng 15/02/2017 2.000.000
129 TT cựu sinh viên lớp K107PTC1 và K10PTC2 15/02/2017 3.000.000
130 TT lớp CH K31 QTR.KT 15/02/2017 4.000.000
131 Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum 15/02/2017 5.000.000
132 TT lớp K511CDV - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 16/02/2017 1.000.000
133 Cựu học viên Cao học K29 Xây dựng ( Lê Xuân An + Trần Đình Hưng ) 16/02/2017 1.000.000
134 TT lớp K814LK2 - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 16/02/2017 900.000
135 TT lớp K814LK1 - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 16/02/2017 840.000
136 Công Ty TNHH Sản vật Tây Nguyên   20 suất quà Sâm dây
137 Công Ty TNHH Thái Hòa   40 suất quà ( Rượu sâm + Trà túi lọc )
138 Công Ty XNK cà phê Nguyên Huy   2 thùng cà phê hòa tan + 2 thùng trà Matcha + 20 suất quà ( cà phê )
139 Phan Thanh Hiền - Cựu học viên cao học K28 16/02/2017 1.000.000
140 Tiêu Quang Tuấn - Cựu học viên cao học K28 16/02/2017 1.000.000
141 Công ty cổ phần 16 tháng 3 16/02/2017 2.000.000
143 TT lớp CH K19 Kinh tế phát triển 16/02/2017 10.000.000
144 TT lớp K915DV 16/02/2017 2.000.000
145 PGS.TS. Đặng văn Mỹ 16/02/2017 5.000.000
146 TT lớp K10PT 17/02/2017 100.000
147 TT lớp BH16KTV 17/02/2017 2.000.000
148

UBND huyện Kon Plông

17/02/2017 10.000.000
149

TT Lớp CH K23 Kon Tum

17/02/2017 10.000.000
150 PGS.TS. Đặng Văn Mỹ - Giám đốc Phân hiệu 17/02/2017 5.000.000
151 Trường Đại học Tây Nguyên 18/02/2017 2.000.000
152 Trường Đại học Quy Nhơn 18/02/2017 10.000.000
153 TT lớp K309LDV 18/02/2017 1.000.000
154 Trần Văn Thái - GĐ Trung tâm GDQP An Ninh - Trường quân sự Quân khu V 18/02/2017 3.000.000
155 Sở Giáo dục và Thể thao Tỉnh Attapư 18/02/2017 8.000.000
156 Sở Giáo dục và Thể thao Tỉnh Sê Kông 18/02/2017 7.980.000
157 Tỉnh Salavan 18/02/2017 8.000.000
158 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 18/02/2017 5.000.000
159 Ủy ban nhân dân Huyện Tumơrông 18/02/2017 1.000.000
160 Chăm pa săk 18/02/2017 8.000.000
161 Hà Tấn - Cựu học viên cao học K18QTRKD 18/02/2017 1.000.000
162 TT lớp K31 QLGD 18/02/2017 5.000.000
163 TT lớp Thạc sĩ Khóa 1 Luật 18/02/2017 5.000.000
164 Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng 18/02/2017 3.000.000
165 Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội - Cơ sở Miền Trung 18/02/2017 2.000.000
    Tổng cộng 665.041.700