Thứ tư, ngày 25/01/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 19,796,317
   Hiện tại: 1385
Danh sách cá nhân và đơn vị ủng hộ kỷ niệm 10 năm thành lập trường (05/01/2017 10:46:38 AM)

BẢNG KÊ DANH SÁCH CÁ NHÂN VÀ ĐƠN VỊ ỦNG HỘ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

STT CÁ NHÂN / ĐƠN VỊ NGÀY CHUYỂN SỐ TIỀN
1 Nguyễn Đức Hưởng - Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Liên Việt Postbank 06/12/2016 100.000.000
2 CNMT- Công ty CP Dịch vụ viễn thông & in Bưu điện
Tỉnh Kon Tum
26/12/2016 3.000.000
3 DN SX-TM Nhật Mỹ - 713 Điện Biên Phủ - TP. Đà Nẵng 26/12/2016 5.000.000
4 Võ Thị Thanh Thảo - P. HCTH - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 29/12/2016 1.000.000
5 Tập lớp K814TT - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 50.000
6 Tập thể lớp K814KI - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 100.000
7 P. KHTC - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 500.000
8 Tổ Khảo Thí - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 700.000
9 Nguyễn Tố Như - Khoa Kinh tế - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 1.000.000
10 Nguyễn Văn Linh - Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 1.000.000
11 Thái Thị Bích Vân - Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 1.000.000
12 Nguyễn Thị Trúc Phương - Khoa Sư phạm - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 1.000.000
13 Lê Thị Thu Mai - P. KHTC - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 1.000.000
14 Nguyễn Minh Thông - P. NCKH - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 1.000.000
15 P. Công tác HSSV - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 1.200.000
16 Phạm Kiên - Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 1.500.000
17 Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 1.700.000
18 P. HCTH - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 2.100.000
19 Khoa Sư phạm - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 3.200.000
20 P. Đào tạo - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 3.500.000
21 Khoa Kinh tế - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 30/12/2016 5.200.000
22 Nguyễn Bá Trung - Khoa Kinh tế - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 31/12/2016 1.000.000
23 Lê Thị Hồng nghĩa - Tổ Thư Viện Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 31/12/2016 1.000.000
24 Tổ Thư Viện Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 31/12/2016 1.000.000
25 Nguyễn Việt Tuấn - P. Đào tạo - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 31/12/2016 2.000.000
26 Văn phòng Đoàn - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 05/01/2017 400.000
27 Mai Thị Thúy Diễm - P. NCKH - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 05/01/2017 1.000.000
28 Tổ Quản Trị Mạng và truyền thông - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 05/01/2017 1.196.700
29 Tập thể Lớp Khuyến Nông KN46 - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 05/01/2017 5.000.000
30 Nguyễn Ngọc Sâm - Công ty CP 06/01/2017 2.000.000
31 Trần Thị NHật Linh - P. KHTC Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 09/01/2017 1.000.000
32 P. NCKH - Phân hiệu ĐHĐN tại kon tum 06/01/2017 200.000
33 Hoàng Thị Dương - Cựu sinh viên K511QTV 09/01/2017 500.000
34 Tập thể lớp K612QTV - Phân hiệu ĐHĐN tại kon tum 10/01/2017 5.000.000
35 Tập thể lớp CH K34 Kế toán - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon TUm 10/01/2017 10.000.000
36 Bùi Thị Khánh Ly - P. KHTC - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 10/01/2017 1.500.000
37 Nguyễn Ngọc Hùng-P. HCTH - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon TUm 10/01/2017 1.500.000
38 TT lớp K612LHV - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 10/01/2017 5.000.000
39 TT lớp C814KT - Phân hiệu ĐHĐN tại kon Tum 12/01/2017 75.000
40 TT lớp K915LK2 - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 12/01/2017 1.500.000
41 TT lớp CH K34 ngành Tài chính - Ngân hàng - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 12/01/2017 10.000.000
42 TT lớp K10TH - Phân hiệu ĐHĐN tại kon Tum 12/01/2017 200.000
43 TT lớp K713LHV.NH - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 14/01/2017 3.000.000
44 Công Ty Hoàng Hương Đà Nẵng - TP Đà Nẵng 13/01/2017 2.000.000
45 TT lớp K814KTLTV - Phân hiệu ĐHĐN tại kon Tum 13/01/2017 4.000.000
46 Công Ty Sao Nam Sông Hàn Đà Nẵng - TP Đà Nẵng 16/01/2017 3.000.000
47 Công Ty TNHH Triệu Phùng - Kon Tum 16/01/2017 2.000.000
48 Phòng Khám Bác Sĩ Phạm Bá Đà - TP Kon Tum 16/01/2017 2.000.000
49 TT lớp cao học K29QLGD - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 17/01/2017 5.000.000
50 TT lớp K915TH - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum 18/01/2017 1.050.000
51 Công Ty Điện Lực Tỉnh Kon Tum 18/01/2017 5.000.000
52 Trường Cao đẳng công Nghệ Thông TIn - Đại học Đà Nẵng 18/01/2017 10.000.000
53 Trường Đại học NGoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng 18/01/2017 10.000.000
    Tổng cộng 232.871.700