Thứ bảy, ngày 16/12/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 26,165,663
   Hiện tại: 6035
Danh sách sinh viên được đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ 1 năm học 2013 -2014 (14/04/2014 10:04:30 PM)

 

Lưu ý: Đây là danh sách dự kiến, danh sách chính thức sẽ do Hội đồng xét Học bổng nhà trường quyết định. Mọi thắc mắc của sinh viên phản hồi trước ngày 17/04/2014 qua số ĐT: 0602.211.348 hoặc liên hệ trực tiếp tại phòng Đào tạo, sau thời điểm trên nhà trường sẽ không giải quyết các phát sinh (nếu có).
 

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA IV ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 1, NĂM  HỌC 2013 -2014

TT Mã số SV Họ và tên Phái Ngày sinh TBCL1 Điểm ƯT Điểm HB Xếp loại RL Ghi chú
K410KT   54
1 7101140135 Nguyễn Thị  Phụng   30/06/1992 8.60   8.60 Tốt  
2 7101140114 Đặng Thị  Hồng   18/05/1991 8.32   8.32 Xuất sắc  
3 7101140130 Phạm Hồng  Nhung   21/11/1992 7.72   7.72 Tốt  
4 7101140139 Trần Thị Thu  Sương   15/02/1992 7.68   7.68 Tốt  
K410KX   53
1 7101140001 Trần Tuấn  Anh  1 20/10/1991 8.89 0.20 9.09 Xuất sắc LP
2 7101140029 Nguyễn Thị  Ngọc   07/08/1992 8.88   8.88 Tốt  
3 7101140066 Lê Thị Thuý  Nhân   12/02/1992 8.63   8.63 Tốt  
4 7101140037 Lê Công  Phú 1 18/02/1991 8.29   8.29 Tốt  
K410QT   36
1 7101140220 Nguyễn Thị  Nhung   20/02/1992 9.64   9.64 Tốt  
2 7101140243 Đỗ Thị Mỹ Hạnh   09/09/1991 9.09   9.09 Tốt  
3 7101140208 Đỗ Thị Thúy  Kiều   12/06/1992 8.73 0.20 8.93 Xuất sắc LP
K410TC   48
1 7101141546 Lê Thị Thuỷ  Trinh   12/11/1992 8.93   8.93 Tốt  
2 7101141525 Phan Thị Thanh  Nhung   24/05/1991 8.64 0.20 8.84 Xuất sắc LP
3 7101141515 Phùng Văn  Hùng 1 06/06/1992 8.32 0.30 8.62 Xuất sắc BT
4 7101141547 Trần Việt  Tú 1 13/03/1991 8.07 0.30 8.37 Xuất sắc LT


DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA V ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 1, NĂM  HỌC 2013 -2014
 

TT Mã số SV Họ và tên Phái Ngày sinh TBCL1 Điểm ƯT Điểm HB Xếp loại RL Ghi chú
C511KT   70
1 116C66059 Nguyễn Lâm Anh  Thư   25/01/1993 8.44 0.20 8.64 Xuất sắc LP
2 116C66052 Trương Thị Thanh  Tâm   12/03/1992 8.26   8.26 Tốt  
3 116C66028 Nguyễn Tân  Kiên 1 15/11/1993 8.04   8.04 Tốt  
4 116C66019 Lê Thị  Hiếu   13/02/1993 7.89   7.89 Tốt  
5 116C66041 Nguyễn Thị Minh  Nguyệt   10/07/1993 7.74   7.74 Tốt Chọn 2 trong 3 sinh viên
5 116C66043 Đinh Thị Xuân Nương 1 19/07/1983 7.74   7.74 Tốt
5 116C66047 Trần Thị Diên  Phương   28/09/1993 7.74   7.74 Tốt
C511XD   30
1 116C76037 Lương Thế  Tuấn 1 12/03/1993 8.68   8.68 Tốt  
2 116C76038 Hồ Văn  Tuấn 1 05/05/1992 8.12   8.12 Tốt  
K511CD   38
1 111106003 Hoàng Hữu  Bình 1 14/08/1993 7.92 0.30 8.22 Xuất sắc LT
2 111106026 Nghiêm Văn Quyết 1 06/11/1991 7.85 0.30 8.15 Xuất sắc BT
3 111106005 Lê Văn Công 1 20/08/1993 7.65   7.65 Tốt  
K511KT   59
1 111401058 Phạm Thị Kim  Uyên   19/10/1993 8.65 0.20 8.85 Xuất sắc LP
2 111401001 Thái Nguyên An   01/12/1993 8.65   8.65 Tốt  
3 111401036 Hà Thị Tuyết  Nhung   26/08/1993 8.30   8.30 Tốt  
4 111401057 La Thị Thanh  Tuyền   07/03/1993 8.30   8.30 Xuất sắc  
5 111401013 Vũ Thị  Hiền   05/02/1993 7.90 0.30 8.20 Xuất sắc Chọn 1 trong 3 sinh viên
5 111401044 Trà Thị Thanh Thảo   10/01/1993 8.20   8.20 Tốt
5 111401053 Nguyễn Thị Trang   25/05/1993 8.20   8.20 Tốt
K511KX   34
1 111400005 Võ Thị Như  Đang   20/05/1993 7.70 0.20 7.90 Xuất sắc LP
2 111400023 Phan Thị Như  Luyến   10/06/1993 7.57 0.30 7.87 Xuất sắc UVBCH Đoàn trường
3 111400009 Hoàng Thị Hương  Giang   23/07/1993 7.78   7.78 Tốt  
K511NH   60
1 111412017 Hồ Ngọc Hùng 1 20/11/1986 8.93 0.30 9.23 Xuất sắc LT
2 111412040 Lê Văn Tâm 1 12/06/1992 8.47   8.47 Xuất sắc  
3 111412012 Nguyễn Thị  Hoài   02/08/1993 8.27 0.20 8.47 Xuất sắc LP
4 111412006 Nguyễn Thị Trà Giang   08/07/1993 8.40   8.40 Tốt  
5 111412003 Lê Thị Bích Diên   18/10/1993 8.03   8.03 Xuất sắc  
K511QT   40
1 111402004 Phan Thị Hồng Diễm   12/09/1993 8.84   8.84 Tốt  
2 111402008 Hoàng Thị  Dương   14/04/1993 8.74   8.74 Xuất sắc  
3 111402023 Hoàng Huyền  Nhung   10/01/1993 8.63   8.63 Xuất sắc  

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA VI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 1, NĂM  HỌC 2013 -2014

TT Mã số SV Họ và tên Phái Ngày sinh TBCL1 Điểm ƯT Điểm HB Xếp loại RL Ghi chú
C612KT 43
1 126C66002 Nguyễn Thị Vân Anh   26/08/1988 8.89 0.30 9.19 Xuất sắc LT
2 126C66038 Nguyễn Thị Tân   03/05/1994 8.11 0.30 8.41 Xuất sắc BT
3 126C66036 Trần Thị Thúy Quỳnh   12/03/1993 8.00   8.00 Tốt  
C612TM 18
1 126C67019 Nguyễn Ngọc Thành Toại 1 14/09/1994 7.00 0.30 7.30 Xuất sắc LT
C612XD 28
1 126C76008 Nguyễn Minh Hải 1 20/10/1994 6.94 0.20 7.14 Tốt UVBCH Liên chi đoàn
2 126C76025 Nguyễn Tấn Triệu 1 10/04/1994 6.53 0.30 6.83 Tốt BT
K612GT 21
1 121106025 Phan Quang Việt 1 27/04/1994 8.30 0.20 8.50 Xuất sắc LP
2 121106017 Nguyễn Hữu Tài 1 30/10/1994 7.33 0.20 7.53 Tốt LP
K612KT 64
1 121401014 Lê Thúy Hằng   04/10/1994 8.33   8.33 Tốt  
2 121401066 Nguyễn Thị Thu Hiền   01/12/1994 7.71   7.71 Tốt  
3 121401011 Nguyễn Thị Hà   29/03/1994 7.63   7.63 Tốt  
4 121401049 Nguyễn Thị Thu Thủy   11/11/1994 7.63   7.63 Tốt  
5 121401043 Lê Thị Thảo   07/09/1994 7.54   7.54 Tốt  
K612KX 26
1 121400010 Hoàng Thị Nhị   13/12/1993 7.81   7.81 Tốt  
2 121400022 Lê Thị Cẩm Tú   24/11/1994 7.30 0.20 7.50 Tốt LP
K612QT 26
1 121402031 Hồ Thị Kim Sinh   01/11/1994 8.43   8.43 Tốt  
2 121402001 Bùi Quỳnh Anh   04/07/1994 8.35   8.35 Xuất sắc  

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA VII ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 1, NĂM  HỌC 2013 -2014

TT Mã SV Họ tên Phái Ngày sinh Điểm TB L1 Điểm ƯT Điểm xét HB Xếp loại RL Ghi chú
K713QT 46
1 131402039 Nguyễn Lý Minh Tuyết   03/06/1995 6.96   6.96 Tốt  
K713TM 36
1 131404022 Đặng Thị Thy Thi   13/03/1995 7.36 0.3 7.66 Xuất sắc LT
2 131404027 Nguyễn Tấn Toàn 1 02/04/1994 7.29 0.2 7.49 Xuất sắc LP
K713KT 101
1 131401020 Nguyễn Thị Hà Giang   21/08/1995 7.39   7.39 Tốt  
2 131401063 Nguyễn Thị Quyên   12/05/1995 7.06   7.06 Tốt  
K713KI 67
1 131418046 Trần Thị Minh Thọ 1 24/08/1995 8.4 0.2 8.6 Xuất sắc LP
2 131418011 Đặng Minh Hiệp 1 01/02/1993 7.93   7.93 Tốt  
3 131418031 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt   18/06/1994 7.41   7.41 Tốt  
4 131418003 Nguyễn Hiếu Cầu 1 15/09/1995 6.88   6.88 Tốt  
5 131418052 Phan Quỳnh Trâm   21/09/1995 6.71   6.71 Tốt  
K713KX 57
1 131400016 Trần Nhất Huy 1 12/11/1994 7.13   7.13 Tốt  
2 131400022 Nguyễn Thị Lý   23/03/1995 6.78   6.78 Tốt  
3 131400008 Nguyễn Thị Hảo   09/05/1994 6.72   6.72 Tốt  
C713KT 43
1 131C66034 Nguyễn Chí Trung 1 06/02/1986 7.86   7.86 Tốt  
C713SH 24
1 131C69023 Đinh Xuân Tài   02/07/1989 7.33   7.33 Tốt  


DANH SÁCH SINH VIÊN NGƯỜI DTTS ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 1 NĂM  HỌC 2013 -2014

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Phái Ngày sinh TBCL1 Điểm ƯT Điểm HB Xếp loại RL Ghi chú
1 K410QT 7101140217 Đinh Thanh  Nghiêm 1 18/01/1991 7.77   7.77 Tốt  
2 K410TC 7101141516 Hoàng Thị  Huyền   30/11/1991 7.64   7.64 Tốt  
3 K511KT 111401028 Y Mary   02/05/1993 6.55   6.55 Tốt  
4 K511KT 111401048 Vi Thị Thu Thuỷ   16/05/1993 6.15   6.15 Tốt  
5 K511CD 111106039 A Văn 1 02/02/1992 6.92 0.30 7.22 Tốt UVBCH Đoàn trường, DTTS
6 K511KX 111400012 A Hậu 1 20/01/1993 7.09   7.09 Xuất sắc  
7 K511NH 111412035 Bế Thị Hồng Nhung   10/02/1993 6.67   6.67 Tốt  
8 K511NH 111412031 Nguyễn Thuỳ Ngát   12/10/1992 6.63   6.63 Tốt  
9 K511NH 111412058 Y Vi   10/06/1993 6.60   6.60 Tốt  
10 K511QT 111402011 A Hóa 1 25/06/1993 6.37   6.37 Tốt  
11 C612TM 126C67005 A Gia 1 16/06/1993 6.00   6.00 Tốt  
12 C612XD 126C76020 Nguyễn Đình Tài 1 29/01/1993 6.26   6.26 Tốt  
13 K612KT 121401069 Hà Thị  Nga   14/08/1994 6.83   6.83 Tốt  
14 K612KT 121401072 Triệu Quốc Toàn 1 18/08/1994 6.33   6.33 Tốt  
15 K612KX 121400007 A   Ka 1 05/06/1994 6.04   6.04 Tốt  
16 K713QT 131402005 Hốih Diện 1 27/02/1994 6.39   6.39 Tốt  
 
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
where can i buy abortion pills when is it too late to have an abortion how much is an abortion
Các tin đưa trước:
Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị xét học bổng Hessen (CHLB Đức) năm học 2016 - 2017 (11/02/2017)
Buổi phỏng vấn học bổng Tiến sĩ dành cho cán bộ, giảng viên của Đại học Đà Nẵng (08/04/2016)
Thông báo học bổng sau đại học và sau tiến sĩ tại Áo (11/03/2016)
Buổi giới thiệu thông tin về Chương trình thạc sĩ ABP - ĐH Shizuoka, Nhật Bản và các thông tin về thủ tục xin học bổng 2 chính phủ Việt Nam-Nhật Bản (11/03/2016)
Đại học Đà Nẵng thông báo học bổng của trường Đại học Brescia, Cộng hòa Ý (11/03/2016)

Các tin đưa tiếp theo:
Thông báo tiêu chí xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy, học kỳ 1, năm học 2013 – 2014 (14/04/2014)
Thông báo xét chọn sinh viên nhận học bổng Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen, CHLB Đức năm học 2013-2014 (28/03/2014)
Thông báo tiêu chí xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy, học kỳ 2, năm học 2012 – 2013 (22/10/2013)
Danh sách sinh viên khóa 612 dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 (19/08/2013)
Thông báo Xét chọn sinh viên nhận học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh niên 2012 (14/12/2012)