Thứ ba, ngày 19/12/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 26,280,534
   Hiện tại: 5715
Danh sách sinh viên được phép dự thi tốt nghiệp hình thức đào tạo VLVH và Chính quy kỳ thi ngày 11,12/02/2017 (09/02/2017 1:38:43 PM)
Danh sách sinh viên đào tạo VLVH lớp K612LHV: Xem tại đây

Danh sách sinh viên đào tạo VLVH  lớp K612QTV: Xem tại đây

Danh sách sinh viên đào tạo VLVH  lớp K814KTLTV: Xem tại đây

Danh sách sinh viên các lớp đào tạo chính quy  thuộc diện kéo dài khóa học: Xem tại đây