Chủ nhật, ngày 17/12/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 26,194,042
   Hiện tại: 18289
Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đối với hình thức vừa làm vừa học thuộc phương thức giáo dục không chính qui năm 2011, kỳ thi ngày 22-23/10/2011 (27/12/2011)

TT

NƠI THI/TRƯỜNG/NGÀNH


ngành

Điểm trúng
tuyển

1. Tại Đại học Đà Nẵng:

 

 

1.1. Trường Đại học Bách khoa: tất cả các ngành

 

10.0

1.2. Trường Đại học Kinh tế: tất cả các ngành

 

10.0

1.3. Trường Đại học Sư phạm:

 

 

1.

Cử nhân Công nghệ thông tin

104

10.0

1.4. Trường Đại học Ngoại ngữ:

 

 

1.

Cử nhân tiếng Anh

(môn tiếng Anh nhân hệ số 2)

751

15.0

2. Tại Trường Đại học Quảng Bình:

1.

Kế toán

401

12.5

3. Tại Trường TH Giao thông vận tải Huế:

1.

Xây dựng Cầu - Đường

106

18.0

4 . Tại TTGDTX Quảng Nam:

1.

Xây dựng Cầu - Đường

106

18.0

5. Tại TTGDTX - HN Đại Lộc Quảng Nam:

1.

Kinh tế phát triển

407

25.0

6. Tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum:

 

1.

Xây dựng Cầu - Đường

106

13.0

2.

Kế toán

401

13.0

7. Tại TTGDTX tỉnh Bình Định:

1.

Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

104

14.5

2.

Xây dựng Cầu - Đường

106

16.0

3.

Luật học

501

20.0

8. Tại TTGDTX tỉnh Gia Lai:

1.

Luật học

501

26.0

9. Tại Trường TCLN Tây Nguyên Gia Lai:

1.

Kế toán

401

15.5

2.

Quản trị kinh doanh tổng quát

402

15.5

10. Tại TTGDTX tỉnh Ninh Thuận

1.

Điện kỹ thuật

102

10.0

11. Tại Trường Trung cấp KTKT Phương Nam Đăk Nông:

1.

Luật học

501

20.0

 
 * Thí sinh trúng tuyển phải có tổng điểm của 3 môn thi cộng với điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng đạt điểm trúng tuyển qui định tại Điều 1 và không có môn nào bị điểm 0 (không). Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 và giữa các khu vực là 0,5.
 
* Do số lượng thí sinh trúng tuyển ít không đủ mở lớp, nên các thí sinh trúng tuyển các ngành QTKD Du lịch - Dịch vụ, Ngoại thương, Marketing, Ngân hàng của trường Đại học Kinh tế, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí Động lực, Kinh tế Xây dựng và Quản lý dự án của trường Đại học Bách khoa, ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học Sư phạm, dự thi tại Đại học Đà Nẵng được phép chuyển sang học ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh tổng quát của trường Đại học Kinh tế hoặc ngành Điện Kỹ thuật, Điện tử - Viễn thông, Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Xây dựng Cầu - Đường của trường Đại học Bách khoa. Các thí sinh trúng tuyển ngành Quản trị kinh doanh tổng quát của trường Đại học Kinh tế, dự thi tại trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên Gia Lai được chuyển sang học ngành Kế toán.
(Đại học Đà Nẵng)
free mobile spyware for android link free app for android
Các tin đưa trước:
Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 hệ VLVH năm 2016 (31/10/2016)
Thông báo tuyển sinh Đại học ngành Ngôn ngữ Anh năm 2016 (07/09/2016)
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học và hệ đại học liên thông năm 2016 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (19/08/2016)
Thông báo tuyển sinh các hệ đào tạo không chính quy năm 2016 (16/05/2016)
Thông báo tuyển sinh Hệ Đại học không chính quy năm 2016 (21/03/2016)