Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 25,358,667
   Hiện tại: 13147
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016 Khối thi đua các trường chuyên nghiệp, đại học, cao đẳng (24/02/2017 2:04:54 PM)
Ngày 22 tháng 2 năm 2017 Khối thi đua các trường chuyên nghiệp, đại học, cao đẳng (gồm các đơn vị: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Trường Trung cấp nghề Kon Tum, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum, Trường Chính trị tỉnh); tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và triển khai phong trào thi đua năm 2017.


Toàn cảnh buổi Hội nghị


Đồng chí Mai Ngọc Kiên - Phó hiệu trưởng trường Trung cấp nghề, Phó Khối thi đua năm 2016 trình bày báo cáo tổng kết  phong trào thi đua năm 2016 và triển khai phong trào thi đua năm 2017.

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2016 do Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh phát động. Các đơn vị trong Khối thi đua các Trường đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động và thực hiện các phong trào thi đua với nhiều hình thức, phong phú, đa dạng, hiệu quả. Phong trào thi đua các đơn vị trong Khối luôn được duy trì và phát triển mạnh mẽ, thực sự là động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác trong năm của mỗi đơn vị đề ra.

Thông qua các phong trào thi đua, các đơn vị đã tập trung xây dựng các điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu từ đó đã có tác động tích cực tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn khối.

Bên cạnh những thành tích và kết quả đã đạt được Khối thi đua các Trường cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế từ đó tìm ra các giải pháp khắc phục và đề ra phương hướng công tác thi đua năm 2017. Từ đó, thúc đẩy mỗi cá nhân, tập thể phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội nghị cũng đã tiến hành bàn giao nhiệm vụ giữa Trưởng, Phó trưởng Khối thi đua các Trường. Theo đó năm 2017, Trưởng Khối thi đua các Trường là đơn vị Trường Trung cấp nghề Kon Tum và Phó Trưởng Khối thi đua các Trường là đơn vị Trường Chính trị tỉnh.


Các đơn vị trong Khối ký giao ước thi đua 2017