Thứ tư, ngày 17/01/2018
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 27,582,269
   Hiện tại: 15586
Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký đào tạo chất lượng cao trình độ Đại học (09/01/2018 8:00:01 AM)

Xem chi tiết tại đây

Đề án đào tạo CLC trình độ đại học thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ trưởng BGD&ĐT xem tại đây