Thứ hai, ngày 18/12/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 26,272,890
   Hiện tại: 2291
Hướng dẫn nộp và bổ sung hồ sơ thực hiện chế độ trợ cấp xã hội dành cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I - Năm học 2016 - 2017 (26/04/2017 4:05:09 PM)

- Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 03 tháng 8 năm 2009 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I Phần II Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/ BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.

Phòng Công tác Học sinh Sinh viên thông báo về việc hướng dẫn nộp và bổ sung hồ sơ thực hiện chế độ trợ cấp xã hội dành cho sinh viên hệ chính quy năm học 2016 – 2017 như sau:
 

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ HỒ SƠ TRỢ CẤP XÃ HỘI

ĐỐI TƯỢNG TCXH DANH MỤC HỒ SƠ CẦN NỘP THEO ĐỐI TƯỢNG
Đối tượng 1: Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao: - 01 đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu 03-UT)
- 01 đơn xác nhận của chính quyền địa phương, sinh viên có cha hoặc mẹ là người dân tộc ít người ở vùng cao có hộ khẩu thường trú tại địa phương từ 03 năm trở lên.
- 01 hộ khẩu (bản sao có công chứng);
- 01 giấy khai sinh (bản sao có công chứng).
Đối tượng 2: Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa - 01 đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu 03-UT)
- 01 giấy khai sinh (bản sao có công chứng).
- 01 giấy chứng tử của cha và mẹ (bản sao có công chứng)
- 01 giấy xác nhận mồ côi cả cha lẫn mẹ của chính quyền địa phương.
Đối tượng 3: sinh viên là người tàn tật theo quy định của Nhà nước tại Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 là những người gặp khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật, được Hội đồng y khoa có thẩm quyền xác định - 01 đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu 03-UT)
- 01 biên bản giám định y khoa và xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường về hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Đối tượng 4: Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập là những người mà gia đình của họ thuộc diện hộ nghèo - 01 đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu 03-UT)
- 01 giấy chứng nhận là học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo do Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận.
- 01 bảng điểm kết quả học tập trong học kỳ và kết quả rèn luyện (có điểm rèn luyện >= 70 và điểm trung bình học tập trong kỳ được xét >= 7.0).


II. MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI

- Các đối tượng 1 hưởng mức trợ cấp xã hội là 140.000 đồng/tháng

- Các đối tượng 2,3,4 hưởng mức trợ cấp xã hội là 100.000 đồng/tháng

III. NHỮNG LƯU Ý KHI NỘP HỒ SƠ VÀ BỔ SUNG HỒ SƠ

- Sinh viên thuộc đối tượng 4 phải làm hồ sơ xét trợ cấp xã hội từng học kỳ.

- Sinh viên thuộc các đối tượng 1, 2, 3 làm hồ sơ 1 lần vào học kỳ đầu tiên của khóa học, riêng đơn xin nhận trợ cấp xã hội theo mẫu 03-UT sinh viên phải làm vào mỗi đầu học kỳ của năm học.

- Sinh viên thuộc các đối tượng trên chưa nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thì phải nộp hồ sơ về phòng Công tác HSSV. Trường hợp sinh viên có sự thay đổi về đối tượng, phạm vi áp dụng chế độ trợ cấp xã hội, sinh viên đến gặp cán bộ phụ trách tại phòng Công tác HSSV để được hướng dẫn cụ thể.

- Sinh viên nộp và bổ sung hồ sơ đúng thủ tục, đúng thời gian và địa điểm theo quy định. Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ không giải quyết các vấn đề liên quan đến trợ cấp xã hội trong học kỳ đó.

- Kết quả xét duyệt sẽ được thông báo trên website của của Nhà trường./.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP VÀ BỔ SUNG HỒ SƠ:

- Thời gian: 26/4/2017 đến 09/5/2017

- Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên

- Mọi thắc mắc về chế độ trợ cấp xã hội và thủ tục nộp và bổ sung hồ sơ vui lòng gửi qua địa chỉ email: dtthanh@kontum.udn.uvhoặc Sđt: 0606. 287772 (gặp cô Thanh).

Tải mẫu tại đây
Danh sách nộp hồ sơ: Khóa 6, Khóa 7, Khóa 8, Khóa 9, Khóa 10