Thứ bảy, ngày 16/12/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 26,165,660
   Hiện tại: 6032
Kế hoạch ôn, thi và bảo vệ đồ án, xét công nhận tốt nghiệp - Đợt I năm 2015 (07/05/2015 3:16:44 PM)
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015, nhà trường hướng dẫn cụ thể về kế hoạch, ôn thi, thi tốt nghiệp và bảo vệ đồ án, xét công nhận tốt nghiệp đợt 1, năm 2015 như sau:

1. Điều kiện thi, xét công nhận  tốt nghiệp.
Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa họcban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Môn thi và hình thức thi: cụ thể như sau:

LỚP MÔN THI HÌNH THỨC THI THỜI GIAN THI
K511QT, K511NH,
K511KT,
C612KT,
C612TM,
C612XD.
Khoa học Mác-Lê nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh Viết  
150 phút
 
K511QT - Nghiệp vụ 1: Nghiên cứu Marketing và Quản trị chiến lược
- Nghiệp vụ 2: Quản trị Tài chính
Viết 150 phút
 
150 phút
K511NH - Nghiệp vụ 1: Tài chính - Tiền tệ, Ngân hàng trung ương, Thị trường và các định chế tài chính
-Nghiệp vụ 2: Quản trị hoạt động NH1, 2 và Phân tích tín dụng cho vay
Viết 150 phút
 
 
150 phút
K511KT - Nghiệp vụ 1: Kế toán Tài chính
- Nghiệp vụ 2: Kế toán Quản trị & Phân tích Báo cáo tài chính.
Viết 150 phút
150 phút
C612KT - Nghiệp vụ 1: Kế toán quản trị & Nguyên lý Kế toán;
-Nghiệp vụ 2: Kế toán tài chính
Viết 150 phút
 
150 phút
C612TM - Nghiệp vụ 1: Kinh tế thương mại & Quản trị học;
-Nghiệp vụ 2: Quản trị doanh nghiệp thương mại; Quản trị lực lượng bán
Viết 150 phút
 
150 phút
C612XD Bảo vệ đồ án tốt nghiệp    
K410KXV
(Hệ VLVH)
Bảo vệ đồ án tốt nghiệp    

* Ghi chú: sinh viên chưa tốt nghiệp các khóa đã trả nợ hết các học phần đến phòng Đào tạo để đăng ký thi lại tốt nghiệp cùng đợt.
3. Ôn thi tốt nghiệp: Lịch ôn và lệ phí ôn thi nhà trường thông báo tại bảng thông báo và Website của Phân hiệu.
4. Lịch thi tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận, đồ án
4.1. Lịch bảo vệ khóa luận, đồ án tốt nghiệp: lớp K511NH, K511KT, K511QT, C612XD, K410KXV.
- Thời gian: Dự kiến từ ngày:29/6-5/07/2015;
- Địa điểm: Tại phòng A1;A2;C2;C3;C4 - Phân hiệu Đại học Đà nẵng tại Kon Tum.
     (Danh sách sinh viên bảo vệ khoá luận, đồ án và thời gian bảo vệ chính thức nhà trường sẽ thông báo tại bảng thông báo và Website).
4.2. Lịch thi tốt nghiệp

NGÀY THI GIỜ THI ĐỊA ĐIỂM THI MÔN THI- LỚP
29/06/2015 07 giờ 30 phút   Nghe phổ biến quy chế thi
29/06/2015 08 giờ 00 phút   Khoa học Mác-Lê nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh (K511QT, K511NH, K511KT, C612KT, C612TM, C612XD).
30/06/2015 07giờ 30 phút   Nghiệp vụ 1: K511QT, K511NH, K511KT, C612KT, C612TM
01/07/2015 07giờ 30 phút   Nghiệp vụ 2: K511QT, K511NH, K511KT, C612KT, C612TM

5. Lễ trao bằng tốt nghiệp: Dự kiến ngày 07/09/2015.
Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp, đề nghị các phòng liên quan và tất cả sinh viên lớp K511QT, K511NH, K511KT, C612KT, C612TM, C612XD, K410KXVcăn cứ thực hiện.
free discount prescription cards go cialis 2015 coupon