Thứ năm, ngày 18/01/2018
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 27,598,614
   Hiện tại: 23020
Kế hoạch tập huấn khởi sự kinh doanh (14/11/2016 3:37:44 PM)
I. MỤC ĐÍCH

-
Tăng nhận thức cho sinh viên về khởi nghiệp, có ý tưởng và khát khao khởi nghiệp

- Hỗ trợ tập huấn các kiến thức cần thiếtcho việc khởi nghiệp ở mọi lĩnh vực.

- Kết nối, tạo ra một cộng đồng thanh niên khởi nghiệp sẵn sàng chia sẻ, hợp tác với nhau trong quá trình khởi nghiệp.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, NỘI DUNG CHI TIẾT

1. Đối tượng tham gia

- Tất cả sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

2.Thời gian và địa điểm tổ chức

Thời gian:      Bắt đầu từ ngày 16/11/2016 (mỗi tuần 1-2 buổi)

Địa điểm:       Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

3. Nội dung tập huấn
 
STT Nội dung tập huấn Giảng viên phụ trách Số buổi
1 Vấn đề khởi nghiệp (khởi sự kinh doanh, doanh nhân, tinh thần khởi nghiệp) ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lợi 1
2 Ý tưởng kinh doanh (xu hướng, nguồn hình thành, vấn đề hình thành ý tưởng, phương pháp xây dựng ý tưởng, đổi mới và tiêu chí đánh giá ý tưởng) PGS. TS. Đặng Văn Mỹ
ThS. Nguyễn Lê Bảo Ngọc
3
3 Cơ hội kinh doanh (ý tưởng và cơ hội, nhận diện cơ hội kinh doanh, các tiêu chí đánh giá cơ hội) ThS. Nguyễn Tố Như
ThS. Nguyễn Lê Bảo Ngọc
2
4 Mô hình kinh doanh: cấu trúc, thiết kế, quản trị PGS.TS. Đặng Văn Mỹ
ThS. Phan Thị Thanh Trúc
3
5 Thị trường (cấu trúc của thị trường, các giai đoạn phát triển, nghiên cứu thị trường, chiến lược thị trường) ThS. Nguyễn Tố Như
ThS. Nguyễn Thị Hoa
2
6 Cạnh tranh (nhận diện các yếu tố cạnh tranh, phân tích áp lực cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh, năng lực cạnh tranh) ThS. Đào Thị Ly Sa 1
7 Các vấn đề cơ bản về pháp lý trong khởi nghiệp (các loại hình doanh nghiệp, các quy định, thủ tục, các hỗ trơ, ưu đãi, thuế…) ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương 1
8 Kế hoạch kinh doanh    
8.1 Các vấn đề về quản trị sản xuất (địa điểm, bố trí mặt bằng, cơ sở vật chất, tồn kho, vận hành sản xuất…) ThS. Nguyễn Ngọc Thảo Vy 2
8.2 Các vấn đề  marketing (4P, digital marketing, thương mại điện tử) ThS. Nguyễn Lê Bảo Ngọc
ThS. Nguyễn Tố Như
2
8.3 Chiến lược tài chính (kế hoạch tài chính, huy động & sử dụng vốn) ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo 2
8.4 Các vấn đề nhân sự (tuyển dụng, bố trí nhân viên, chính sách thù lao…) ThS. Phan Thị Thanh Trúc 1
8.5 Viết kế hoạch kinh doanh ThS. Nguyễn Ngọc Thảo Vy  

Lưu ý: Các giảng viên giảng dạy các chuyên đề phải thiết kế bài tập, tình huống để sinh viên thực hành.

III. CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN

- Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp chịu trách nhiệm lên kế hoạch, tổ chức lớp, thông báo cho sinh viên và bố trí giảng viên tham gia giảng dạy.

- Phòng Hành chính tổng hợp hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ tập huấn

- Phòng Công tác học sinh sinh viên, Đoàn Thanh niên Phân hiệu hỗ trợ thông tin quảng bá về kế hoạch.

            Trên đây là kế hoạch tổ chức tập huấn khởi nghiệp cho sinh viên, đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện./.