Thứ năm, ngày 18/01/2018
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 27,598,604
   Hiện tại: 23017
Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Văn Hóa Đọc" năm học 2016 - 2017 (01/09/2016 1:19:03 PM)

I. MỤC TIÊU

- Giúp sinh viên, cán bộ và giảng viên Phân hiệu nhận thấy tầm quan trọng, vai trò của việc đọc sách. Tăng cường mối liên hệ giữa Thư viện và bạn đọc để xây dựng và rèn luyện thói quen và phương pháp đọc sách phù hợp, hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Sinh viên hệ chính quy tất cả các chuyên ngành đang học tập tại Phân hiệu

III. THỂ LỆ CUỘC THI

- Đề thi được ra theo tháng. Sinh viên tham gia theo hình thức cá nhân và tập thể tùy vào yêu cầu của đề thi để chọn lựa giải nhất tháng.
- Các giải nhất sẽ được chọn và trao giải cùng với cuộc thi chung kết năm.

IV. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thư viện Phân hiệu tổ chức: Cuộc thi: Văn hóa đọcgồm có 2 hoạt động:
* Cuộc thi tháng: Hàng tháng (Từ ngày 05/09/2016 – 31/03/2017)

- Các tháng tổ chức thi:
+ Tháng 09/2016: Từ 05/09/2016 – 30/09/2016
+ Tháng 10/2016: Từ 01/10/2016 – 31/10/2016
+ Tháng 11/2016: Từ 01/11/2016 – 30/11/2016
+ Tháng 12/2016: Từ 01/12/2016 – 31/12/2016
+ Tháng 01+02/2017: Từ 01/01/2017 – 28/02/2017
+ Tháng 03/2017: 01/03/2017 – 31/03/2017
- Sinh viên theo dõi đề thi tháng trên fanpage, website trường và facebook Thư viện
- Tham gia dựa trên các hình thức đề thi
 

* Chung kết năm: Tổ chức ngày hội Văn hóa đọc (Ngày 21/04/2016)

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- 06 Giải nhất tháng: 500.000đ/giải
- 01 Giải nhất năm: 1.000.000đ/giải

VI. CÁCH THỨC THAM GIA

-
Thời gian tham dự thi tháng: Bắt đầu từ ngày ra đề đầu các tháng đến ngày cuối cùng của tháng
- Địa điểm: Tổ Thư viện – Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
- Thời gian công bố kết quả: 21/04/2017
- Thông tin chi tiết xin liên hệ Tổ Thư viện – Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.
   ĐT: 0606.287775, Email: thuvienphkt@kontum.udn.vn
 

coupon for cialis myvisajobs.com cialis coupon