Thứ năm, ngày 18/01/2018
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 27,598,089
   Hiện tại: 22752
Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2016 (10/01/2017 8:04:51 AM)

Giám đốc ĐHĐN đã ký Quyết định số 94/QĐ-ĐHĐN ngày 09/01/2017 phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2016 gồm 36 người.

 

Xem chi tiết tại đây.

doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge