Thứ năm, ngày 18/01/2018
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 27,595,208
   Hiện tại: 21475
Lịch thị kết thúc học phần Học kỳ 3, năm học 2015-2016 (29/07/2016 10:01:22 PM)
Ngày thi Giờ thi Học phần ĐVHT/TC Phòng thi Hình thức thi
15/08/2016 7:20 Nguyên lý kế toán 3 HTC Tự luận
15/08/2016 7:20 Giải tích 1 3 HTC Tự luận
16/08/2016 7:20 Giải tích 2 2 HTC Tự luận
16/08/2016 7:20 Kinh tế vĩ mô 3 HTC Tự luận
17/08/2016 7:20 Đại số 2 HTC Tự luận
17/08/2016 7:20 Kế toán tài chính 1 3 HTC Tự luận
18/08/2016 7:20 Toán cao cấp 1 3 HTC Tự luận
19/08/2016 7:20 Xác suất thống kê 3 HTC Tự luận
20/08/2016 7:20 Tin học đại cương 3 PM1 Thực hành
21/08/2016 7:20 NNL của CN Mác-Lenin 1 2 HTC Tự luận
Ghi chú: Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút;
  Khi vào phòng thi có thẻ Sinh viên hoặc chứng minh nhân dân;
  Sinh viên hoàn thành mọi thủ tục đăng ký, học phí trước ngày 5/8/2016
where can i buy abortion pills when is it too late to have an abortion how much is an abortion